Studijski programi prve stopnje

Oddelek za azijske študije

Univerzitetni študijski program prve stopnje Azijske študije

Vsebine

Oddelek za azijske študije na prvi stopnji študija izvaja univerzitetni študijski program AZIJSKE ŠTUDIJE, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjimi smermi:

 • Japonologija – enopredmetna smer

Temeljni cilj programa je ponuditi študentom in študentkam trdne osnove aktivnega in pasivnega, tako pisnega kot ustnega, komuniciranja v japonskem jeziku in splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanih z Japonsko. Pridobljeno znanje jim bo omogočilo neposreden dostop do relevantnih informacij v povezavi z Japonsko. Med pridobljenimi znanji in sposobnostmi velja omeniti predvsem naslednja:

 • poznavanje temeljnih značilnosti japonskega jezika na vseh ravneh;
 • poznavanje temeljnih načel rabe japonskega jezika v različnih družbenih kontekstih;
 • zmožnost ustnega in pisnega sporazumevanja v japonskem jeziku o nezahtevnih vsebinah;
 • poznavanje temeljnih zgodovinskih in družbenih determinant, ki sooblikujejo današnjo japonsko družbo;
 • odprtost v stikih z drugimi kulturami;
 • kritično razumevanje lastne kulture v kontekstu drugih kultur;
 • zavedanje o omejenosti svojega znanja in sposobnost, da svoje znanje po potrebi tudi samostojno nadgrajujejo.
 • Japonologija – dvopredmetna smer              

Temeljni cilj programa je ponuditi študentom in študentkam trdne osnove aktivnega in pasivnega, tako pisnega kot ustnega, komuniciranja v japonskem jeziku in splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanih z Japonsko. Pridobljeno znanje jim bo omogočilo neposreden dostop do relevantnih informacij v povezavi z Japonsko. Med pridobljenimi znanji in sposobnostmi velja omeniti predvsem naslednja:

 • poznavanje temeljnih značilnosti japonskega jezika na vseh ravneh;
 • poznavanje temeljnih načel rabe japonskega jezika v različnih družbenih kontekstih;
 • zmožnost ustnega in pisnega sporazumevanja v japonskem jeziku o nezahtevnih vsebinah;
 • poznavanje temeljnih zgodovinskih in družbenih determinant, ki sooblikujejo današnjo japonsko družbo;
 • odprtost v stikih z drugimi kulturami;
 • kritično razumevanje lastne kulture v kontekstu drugih kultur;
 • zavedanje o omejenosti svojega znanja in sposobnost, da svoje znanje po potrebi tudi samostojno nadgrajujejo.
 • Sinologija – enopredmetna smer

Temeljna cilja programa sta, da študentke in študenti razvijejo sposobnost razumevanja in aktivne uporabe kitajskega jezika in pisave ter da usvojijo splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanih s kitajskim kulturno-civilizacijskim prostorom. Med študijem študentke in študenti pridobijo naslednja osrednja znanja:

 • sposobnost pasivne rabe 4000 besed oziroma aktivne pisne rabe 3000 besed;
 • sposobnost prevajanja manj zahtevnih literarnih, medijskih in teoretskih besedil iz kitajščine v slovenščino in obratno;
 • sposobnost konsekutivnega prevajanja na osnovni ravni iz kitajščine v slovenščino in obratno;
 • razumevanje sinologije kot znanstvene discipline in poznavanje njenih temeljnih metodoloških pristopov;
 • poznavanje družbene in kulturne zgodovine Kitajske ter njene umeščenosti v širšo vzhodnoazijsko regijo;
 • poznavanje različnih teoretskih pogledov na zgodovinsko, kulturno, umetnostno, filozofsko, politično in ekonomsko znanost kitajskega kulturno-jezikovnega kroga.

Diplomantke in diplomanti so medkulturno osveščeni, sposobni preseganja evropocentričnega dojemanja sveta, odprti za drugačnost v najširšem smislu, inovativni v medčloveških odnosih in komunikativni.

 • Sinologija – dvopredmetna smer

Temeljni cilji programa so študentkam in študentom omogočiti, da pridobijo trdne osnove aktivnega (2000 besed) in pasivnega (3000 besed), tako pisnega kot ustnega, komuniciranja v kitajskem jeziku ter da usvojijo splošno strokovno izobrazbo glede zgodovinskih, političnih, idejnih in kulturnih posebnosti kitajskega kulturno-civilizacijskega prostora. Diplomantke in diplomanti so medkulturno osveščeni, sposobni preseganja evropocentričnega dojemanja sveta, odprti za drugačnost v najširšem smislu, inovativni v medčloveških odnosih in komunikativni.

 • Koreanistika – dvopredmetna smer

Študijski program AZIJSKE ŠTUDIJE, Koreanistika – dvopredmetna smer študentom in študentkam omogoča, da pridobijo osnovno poznavanje jezika obravnavane regije ter splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanih z odgovarjajočim kulturno-civilizacijskim prostorom. Temeljni cilj programa je zagotoviti študentom in študentkam splošno strokovno izobrazbo glede zgodovinskih, političnih, idejnih in kulturnih posebnosti korejskega kulturno-civilizacijskega prostora ter osnovno sposobnost razumevanja in aktivne uporabe korejskega jezika in pisave. Na tej smeri se študenti in študentke spoznajo z osnovno pismenostjo v korejščini, tj. sposobnostjo prepoznavanja in aktivne uporabe korejske pisave hangul, zlasti njenega fonetičnega zapisa.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Diplomski red.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Japonologija - enopredmetna smer
Japonski jezik v praksi 1 0 0 60 0 6 celoletni
Sodobna japonščina 1 60 0 240 0 18 celoletni
Uvod v vzhodnoazijske študije 30 0 0 0 3 zimski
Zgodovina Vzhodne Azije 60 0 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 12
Zunanji izbirni predmeti 9
Japonologija - dvopredmetna smer
Sodobna japonščina 1 60 0 240 0 18 celoletni
Uvod v vzhodnoazijske študije 30 0 0 0 3 zimski
Zgodovina Vzhodne Azije 60 0 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Sinologija - enopredmetna smer
Kritično branje in pisanje 15 15 30 0 6 celoletni
Razvoj kitajske pisave 60 0 0 0 7 celoletni
Sodobna kitajščina 1 120 0 120 0 20 celoletni
Sodobna kitajščina 1 fonetika 0 0 60 0 6 celoletni
Sodobna kitajščina 1 konverzacija 0 0 60 0 7 celoletni
Uvod v vzhodnoazijske študije 30 0 0 0 3 zimski
Zgodovina Vzhodne Azije 60 0 0 0 8 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 4 3
Sinologija - dvopredmetna smer
Kritično branje in pisanje D 15 15 0 0 3 celoletni
Sodobna kitajščina 1 120 0 120 0 18 celoletni
Uvod v vzhodnoazijske študije 30 0 0 0 3 zimski
Zgodovina Vzhodne Azije 60 0 0 0 6 celoletni
Koreanistika - dvopredmetna smer
Fonetika korejščine 1 0 0 30 0 3 letni
Korejska kultura 15 15 0 0 3 zimski
Korejska pisava 1 15 0 15 0 3 letni
Sodobni korejski jezik 1 0 0 150 0 9 celoletni
Uvod v vzhodnoazijske študije 30 0 0 0 3 zimski
Zgodovina Vzhodne Azije 60 0 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 5 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Azijske religije 15 15 0 0 3 zimski, letni
Japonska glasba 1 0 0 30 0 3 zimski
Japonska glasba 2 0 0 30 0 3 letni
Japonska tradicija in moderna 15 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Azijske religije 15 15 0 0 3 zimski, letni
Japonska glasba 1 0 0 30 0 3 zimski
Japonska glasba 2 0 0 30 0 3 letni
Japonska tradicija in moderna 15 15 0 0 3 zimski
Korejska umetnost 1 30 0 0 0 3 letni
Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti 30 30 0 0 6 celoletni
Sodobni kitajski jezik - lektorske vaje 1 0 0 120 0 6 celoletni
Sodobni korejski jezik 1 0 0 150 0 9 celoletni
Sodobni korejski jezik 2 0 0 150 0 9 celoletni
Sodobni korejski jezik 3 0 0 120 0 6 celoletni
Uvod v kitajsko družbo 15 15 0 0 3 zimski, letni
Uvod v korejsko književnost 1 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Azijske religije 15 15 0 0 3 zimski, letni
Japonska glasba 1 0 0 30 0 3 zimski
Japonska glasba 2 0 0 30 0 3 letni
Japonska tradicija in moderna 15 15 0 0 3 zimski
Korejska umetnost 1 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz kitajske kulture 2 15 15 0 0 3 zimski, letni
Uvod v kitajsko družbo 15 15 0 0 3 zimski, letni
2. letnik P S V D KT Semester
Japonologija - enopredmetna smer
Japonski jezik v praksi 2 0 0 60 0 6 celoletni
Sodobna japonščina 2 60 0 180 0 18 celoletni
Uvod v japonsko jezikoslovje 1 30 0 0 0 3 zimski
Uvod v japonsko jezikoslovje 2 0 0 30 0 3 letni
Uvod v zgodovino Japonske 0 0 60 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 12
Zunanji izbirni predmeti 6
Japonologija - dvopredmetna smer
Sodobna japonščina 2 60 0 180 0 18 celoletni
Uvod v japonsko jezikoslovje 1 30 0 0 0 3 zimski
Uvod v zgodovino Japonske 0 0 60 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Sinologija - enopredmetna smer
Kitajska literatura 0 0 60 0 6 celoletni
Metodologija medkulturnih raziskav 0 0 60 0 6 celoletni
Moderna Kitajska 30 30 0 0 6 celoletni
Sodobna kitajska politika in gospodarstvo 1 15 15 0 0 3 zimski
Sodobna kitajska politika in gospodarstvo 2 15 15 0 0 3 letni
Sodobna kitajščina 2 0 0 180 0 12 celoletni
Sodobna kitajščina 2 konverzacija 0 0 60 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 4 12
Zunanji izbirni predmeti 6
Sinologija - dvopredmetna smer
Kitajska literatura 0 0 60 0 6 celoletni
Moderna Kitajska 30 30 0 0 6 celoletni
Sodobna kitajska politika in gospodarstvo 1 15 15 0 0 3 zimski
Sodobna kitajščina 2 0 0 180 0 12 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 5 3
Koreanistika - dvopredmetna smer
Fonetika korejščine 2 0 0 30 0 3 zimski
Korejska družba 15 15 0 0 3 letni
Korejska umetnost 1 30 0 0 0 3 letni
Sodobni korejski jezik 2 0 0 150 0 9 celoletni
Uvod v korejsko književnost 1 30 0 0 0 3 zimski
Uvod v korejsko književnost 2 30 0 0 0 3 letni
Zgodovina Koreje 15 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Azijske religije 15 15 0 0 3 zimski, letni
Japonska glasba 1 0 0 30 0 3 zimski
Japonska glasba 2 0 0 30 0 3 letni
Japonska tradicija in moderna 15 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Azijske religije 15 15 0 0 3 zimski, letni
Japonska glasba 1 0 0 30 0 3 zimski
Japonska glasba 2 0 0 30 0 3 letni
Japonska tradicija in moderna 15 15 0 0 3 zimski
Kitajska filozofija INT 30 0 0 0 3 zimski
Kitajska umetnost 0 0 60 0 6 celoletni
Korejska umetnost 1 30 0 0 0 3 letni
Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti 30 30 0 0 6 celoletni
Sodobni kitajski jezik - lektorske vaje 1 0 0 120 0 6 celoletni
Sodobni korejski jezik 1 0 0 150 0 9 celoletni
Sodobni korejski jezik 2 0 0 150 0 9 celoletni
Sodobni korejski jezik 3 0 0 120 0 6 celoletni
Uvod v kitajsko družbo 15 15 0 0 3 zimski, letni
Uvod v korejsko književnost 1 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Azijske religije 15 15 0 0 3 zimski, letni
Japonska glasba 1 0 0 30 0 3 zimski
Japonska glasba 2 0 0 30 0 3 letni
Japonska tradicija in moderna 15 15 0 0 3 zimski
Japonski jezik v praksi 2 0 0 60 0 6 celoletni
Korejska umetnost 1 30 0 0 0 3 letni
Uvod v japonsko jezikoslovje 2 0 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz kitajske kulture 2 15 15 0 0 3 zimski, letni
Izbrane teme iz tajvanskih študij 30 30 0 0 6 celoletni
Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti 30 30 0 0 6 celoletni
Uvod v kitajsko družbo 15 15 0 0 3 zimski, letni
Značilnosti sodobne kitajščine 0 60 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Sodobna kitajska politika in gospodarstvo 2 15 15 0 0 3 letni
Uvod v kitajsko družbo 15 15 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Korejska pisava 2 0 0 30 0 3 zimski
Korejska tradicija in moderna 15 15 0 0 3 zimski
3. letnik P S V D KT Semester
Japonologija - enopredmetna smer
Diplomski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Diplomsko delo z zagovorom 0 0 0 0 6 letni
Japonska družba 1 0 0 30 0 3 zimski
Japonska družba 2 0 0 30 0 3 letni
Sodobna japonščina 3 60 0 150 0 15 celoletni
Uvod v japonsko književnost 1 15 15 0 0 3 zimski
Uvod v japonsko književnost 2 15 15 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 18
Zunanji izbirni predmeti 3
Japonologija - dvopredmetna smer
Diplomski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Diplomsko delo z zagovorom 0 0 0 0 3 letni
Sodobna japonščina 3 60 0 150 0 15 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Sinologija - enopredmetna smer
Diplomsko delo 0 0 0 0 8 celoletni
Kitajska umetnost 0 0 60 0 6 celoletni
Metodološki seminar za diplomsko delo 0 60 0 0 6 celoletni
Sodobna kitajska politika in gospodarstvo 0 0 30 0 3 zimski
Sodobna kitajščina 3 0 0 120 0 12 celoletni
Sodobna kitajščina 3 pisno izražanje 0 0 60 0 6 celoletni
Teorija in praksa prevajanja 0 0 60 0 6 celoletni
Tradicija in moderna 0 0 60 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Zunanji izbirni predmeti 3
Sinologija - dvopredmetna smer
Diplomsko delo 0 0 0 0 6 letni
Kitajska umetnost 0 0 60 0 6 celoletni
Metodološki seminar za diplomsko delo 0 30 0 0 3 zimski
Sodobna kitajska politika in gospodarstvo 0 0 30 0 3 zimski
Sodobna kitajščina 3 0 0 120 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 5 6
Koreanistika - dvopredmetna smer
Diplomski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Diplomsko delo z zagovorom 0 0 0 0 3 letni
Korejska književnost: branje originalnih besedil 0 30 0 0 3 zimski
Korejska umetnost 1 30 0 0 0 3 letni
Korejsko jezikoslovje 15 0 15 0 3 zimski
Sodobni korejski jezik 3 0 0 120 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 6 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Azijske religije 15 15 0 0 3 zimski, letni
Japonska glasba 1 0 0 30 0 3 zimski
Japonska glasba 2 0 0 30 0 3 letni
Japonska tradicija in moderna 15 15 0 0 3 zimski
Kitajska filozofija INT 30 0 0 0 3 zimski
Kitajska umetnost 0 0 60 0 6 celoletni
Korejska umetnost 1 30 0 0 0 3 letni
Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti 30 30 0 0 6 celoletni
Sodobni kitajski jezik - lektorske vaje 1 0 0 120 0 6 celoletni
Sodobni korejski jezik 1 0 0 150 0 9 celoletni
Sodobni korejski jezik 2 0 0 150 0 9 celoletni
Sodobni korejski jezik 3 0 0 120 0 6 celoletni
Uvod v kitajsko družbo 15 15 0 0 3 zimski, letni
Uvod v korejsko književnost 1 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Japonska družba 1 0 0 30 0 3 zimski
Uvod v japonsko književnost 1 15 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Azijske religije 15 15 0 0 3 zimski, letni
Japonska družba 1 0 0 30 0 3 zimski
Japonska družba 2 0 0 30 0 3 letni
Japonska glasba 1 0 0 30 0 3 zimski
Japonska glasba 2 0 0 30 0 3 letni
Japonska tradicija in moderna 15 15 0 0 3 zimski
Korejska umetnost 1 30 0 0 0 3 letni
Sodobni kitajski jezik - lektorske vaje 1 0 0 120 0 6 celoletni
Uvod v japonsko književnost 1 15 15 0 0 3 zimski
Uvod v japonsko književnost 2 15 15 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz kitajske kulture 2 15 15 0 0 3 zimski, letni
Izbrane teme iz tajvanskih študij 30 30 0 0 6 celoletni
Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti 30 30 0 0 6 celoletni
Sodobna kitajska politika in gospodarstvo 2 15 15 0 0 3 letni
Uvod v kitajsko družbo 15 15 0 0 3 zimski, letni
Značilnosti sodobne kitajščine 0 60 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Azijske religije 15 15 0 0 3 zimski, letni
Izbrana poglavja iz kitajske kulture 2 15 15 0 0 3 zimski, letni
Izbrane teme iz tajvanskih študij 30 30 0 0 6 celoletni
Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti 30 30 0 0 6 celoletni
Razvoj kitajske pisave 60 0 0 0 7 celoletni
Sodobna kitajska politika in gospodarstvo 2 15 15 0 0 3 letni
Teorija in praksa prevajanja 0 0 60 0 6 celoletni
Tradicija in moderna 0 0 60 0 4 letni
Uvod v kitajsko družbo 15 15 0 0 3 zimski, letni
Značilnosti sodobne kitajščine 0 60 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Azijske religije 15 15 0 0 3 zimski, letni
Izbrana poglavja iz kitajske kulture 2 15 15 0 0 3 zimski, letni
Kitajska umetnost 0 0 60 0 6 celoletni
Sodobni kitajski jezik - lektorske vaje 1 0 0 120 0 6 celoletni
Uvod v zgodovino Japonske 0 0 60 0 6 celoletni

Sodelavke in sodelavci oddelka