Korejsko jezikoslovje

Korejsko jezikoslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Shigemori Bučar Chikako

Vsebina

- glasovni sistem korejščine
- besedotvorje korejščine
- stavčne strukture in izbor udeleženske vloge v korejščini
- skladnja (čas, aspekt, modaliteta, negacija, variacije besednega reda in sprememba informacije) v korejščini
- različni nivoji jezika in vljudnosti v korejščini