Oddelek za azijske študije

Japonologija

Študij na Japonskem:

AlumniJapanSlovenia - Društvo nekdanjih študentov na Japonskem

SloTan: dvo-(štiri-)tedenski program vsako leto marca za študente z japonskih partnerskih univerz (arhiv na e-ucenjupogovori na Facebooku)

Priznavanje obveznosti iz tujine: Možno je priznanje tako obveznih kot izbirnih predmetov, po dogovoru s katedro za japonologijo.

Interni razpisi za enoletne, enomesečne in dvotedenske programe na japonskih univerzah, s katerimi ima Filozofska fakulteta sklenjene sporazume o sodelovanju:

 [Univerza v Tsukubi]  [Univerza Gunma]  [Univerza v Miyazakiju]  [Tokijska univerza za tuje jezike(TUFS)]  [Univerza Tohoku Fukushi]  [Japonska ženska univerza] [Univerza Rikkyō] [Univerza Fukushima] [Državna univerza v Yokohami] [Univerza Aoyama gakuin]

V okviru doslej sklenjenih sporazumov o izmenjavah z japonskimi univerzami imajo v akademskem letu 2021/22 študenti japonologije možnost prijave na enoletne programe.

Študijska bivanja na Japonskem so poleg tega možna tudi preko programov, ki jih razpisujejo druge ustanove in organizacije:

- veleposlaništvo Japonske v RS http://www.si.emb-japan.go.jp/ (celoletne državne štipendije ter krajša bivanja)

Prijave na enoletne programe sprejema dr. Nagisa Moritoki Škof preko e-izobraževanje do vključno 20. 12. 2021. Prijave naj vsebujejo:

1. ime, telefon in naslov e-pošte kandidata

2. potrdilo o opravljenih izpitih (izpis iz VISa)

3. ime univerze in termin programa (celo leto ali pol leta), na katerega se kandidat prijavlja

4. načrt študija (2 tipkani strani A4 v japonskem jeziku)

5. opombo o tem, ali bi na študij na Japonsko šel/šla samo s štipendijo ali tudi samoplačniško

6. status na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2022/23 (v kateri letnik boste vpisani v študijskem letu 2022/23).

Možna je tudi prijava na več programov (univerz) hkrati: v tem primeru naj kandidati navedejo, katera je njihova prva želja, katera druga itd.

 

Študent 1. stopnje 

(10. 1. 2022)

Študent 2. stopnje 

(10. 1. 2022)

kandidat opomba
Univerza v Tsukubi

1. stopnja: 2

2. stopnja: 1

Jasso (?)
Tokijska univerza za tuje jezike (TUFS)

1. stopnja: 1

2. stopnja: 1

Jasso (?)
Univerza Gunma 3  
Univerza v Miyazakiju   1 Štipendija Fundacije Heiwa Nakajima
Univerza Rikkyō  2 Jasso (?)
Univerza Fukushima  2 Jasso (?)
Državna univerza v Yokohami  1  
Univerza Aoyama gakuin    2  
Osaka Prefecture University  1  
Ochanomizu University   2 samo študentke
Josai University 3 Jasso (?)

Razpis za enomesečni program na Univerzi Tohoku Fukushi bo spomladi 2022.

a) ENOLETNI PROGRAMI:

1) 筑波大学

ENOLETNI DODIPLOMSKI ALI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA UNIVERZI V TSUKUBI od 1.10.2022 do 30.9.2023

Univerza v Tsukubi, s katero oddelek AŠ sodeluje že od nastanka, je ena najuglednejših japonskih državnih univerz. Nahaja se približno 60 km iz Tokia, v pred 40 leti zgrajenem mestu Tsukuba, ki je zraslo kot univerzitetno in znanstveno raziskovalno središče. Študij na univerzi traja tri trimestre. Študenti/tke obiskujejo intenzivni tečaj japonskega jezika, lahko pa tudi poslušajo predavanja za dodiplomske študente na Fakulteti za japonski jezik in kulturo Univerze v Tsukubi. 

Zagotovljeno je bivanje v študentskem domu (cca 35.000 JPY). Prav tako so študenti/študentke na izmenjavi oproščeni plačevanja šolnine. Udeleženci nosijo vse druge stroške. Stroški hrane v menzi univerze so cca. 1000 -1500 JPY dnevno, možno pa je tudi kuhanje v študentskem domu. Več informacij na http://www.tsukuba.ac.jp/in pri učiteljih na katedri za japonologijo.

Prijavijo se lahko študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študenti/ke, v obeh primerih tisti, z zelo dobrim ali odličnim učnim uspehom (srednja ocena 8 ali več). Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija. Izbrani bodo: 1 kandidat za podiplomski študij in 1 kandidata za dodiplomski študij.

Poleg tega se z Univerzo v Tsukubi izvaja tudi program za študente v podiplomskem programu. Podrobnosti o tem in razpis bodo objavljeni naknadno (na oglasni deski v sistemu e-ucenje).

2) 東京外国語大学

ENOLETNI DODIPLOMSKI ALI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA TOKIJSKI UNIVERZI ZA TUJE JEZIKE od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023

Tokijska univerza za tuje jezike (東京外国語大学– Tokyo University of Foreign Studies – TUFS) je osrednja univerza za študij tujih jezikov na Japonskem. Študenti/tke obiskujejo intenzivni tečaj japonskega jezika za tuje študente in poslušajo predavanja za vse dodiplomske študente. Oproščeni so plačevanja šolnine in imajo možnost bivanja v študentskem domu (približno 44.000 JPY + stroški; približno 280 evrov mesečno). Udeleženci nosijo vse druge stroške: letalski prevoz (približno 1000 EUR), stroške hrane (približno 35.000 JPY mesečno), zdravstveno zavarovanje, lokalni prevoz ipd. Skoraj vsako leto je na voljo tudi ena štipendija Jasso za posebej dobre kandidate (GPA 2,3 (3,0 scale); 80.000 JPY mesečno). Več informacij na http://www.tufs.ac.jp/ oziroma http://www.tufs.ac.jp/english/intlaffairs/international_student/faq.html

Prijavijo se lahko dodiplomski študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študenti/ke, v obeh primerih tisti, z zelo dobrim ali odličnim učnim uspehom (srednja ocena 8 ali več). Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši plan študija. Izbrani bodo: 1 kandidat za podiplomski študij in 1 kandidata za dodiplomski študij.

3) 群馬大学

ENOLETNI DODIPLOMSKI ALI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA UNIVERZI GUNMA na fakulteti za družboslovje in informatiko od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023

Univerza Gunma je glavna državna univerza istoimenske prefekture. Sedež ima v mestu Maebashi, dobrih 100 km iz Tokia. Študij traja dva semestra. Študentje/tke najprej en semester obiskujejo intenzivni tečaj japonskega jezika, nato pa lahko poslušajo tudi predavanja za dodiplomske študente na Fakulteti za družboslovje in informatiko. Študent/ka na izmenjavi je oproščen/a plačevanja šolnine. Udeleženci nosijo vse druge stroške: stanovanje (približno 30.000 JPY oz. 230 EUR mesečno), hrana (v menzi približno 1000 – 1500 JPY oz. 8 – 12 EUR dnevno), letalo (približno 1000 EUR). Več informacij na strani http://www.gunma-u.ac.jp/ali pri učiteljih na katedri za japonologijo.

Prijavijo se lahko študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študenti/ke. Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija. Izbrana bosta eden ali dva kandidata/tki za študij od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023.

4) 宮崎大学

ENOLETNI DODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA UNIVERZI V MIYAZAKIJU od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023

več informacij o univerzi na http://www.miyazaki-u.ac.jp/

Razpisano je eno študijsko mesto, ki ga štipendira Fundacija Heiwa Nakajima. Štipendist/ka od fundacije dobi letalsko karto in mesečno žepnino okoli 120.000 JPY oz. 915 EUR, šolnine je oproščen/a. 

Prijavijo se lahko študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije. Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija.

Izbran bo en kandidat/ena kandidatka za dodiplomski študij.

5) 立教大学

ENOLETNI DODIPLOMSKI ALI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA ODDELKU ZA MEDKULTURNO KOMUNIKACIJO, UNIVERZA RIKKYŌ, od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023

Več informacij o univerzi na http://icc.rikkyo.ac.jp.

Prijavijo se lahko študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študenti/tke. Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija. 

Univerza Rikkyo je privatna univerza. Sedež ima v Ikebukuroju, v Tokiju. Študij traja dva semestra. Oddelek za medkulturno komunikacijo ponuja številne zanimive in raznolike predmete na temo kulture, družbe, mednarodnih stikov, psihologije, literature, jezikoslovja, zgodovine, ipd. Profesorji/ice na univerzi prihajajo iz Amerike, Velike Britanje, Evrope in Azije. Tuji študenti/tke pred začetkom predavanj opravijo test iz znanja japonščine in so uvrščeni v primerno stopnjo (J0-J8), na podlagi katere se udeležujejo predavanj japonščine.

Študenti/tke, ki dosegajo odličen uspeh študenti, so upravičeni do štipendije Jasso (več kot GPA 2,3 (3,0 scale); 80.000JPY). Zadostna je za pokrivanje osnovnih mesečnih stroškov (hrane in prevoza). , Ker se začnejo štipendije izplačevati šele oktobra, morajo študenti/tke prvi mesec stroške pokrivati sami. Cena študentskega doma se plačuje za posamezni semester vnaprej. Cena se razlikuje med domovi (5 različnih študentskih domov). Več informacij o študentskih domovih: https://stuex.nju.edu.cn/_upload/article/files/31/33/09acebe34e339496b00a87336cc2/504ec6dd-68db-4651-871d-38e059f35278.pdf

6) 福島大学

ENOLETNI DODIPLOMSKI ALI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ, UNIVERZA FUKUSHIMA, od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023

Več informacij o univerzi na http://www.fukushima-u.ac.jp.

Prijavijo se lahko študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študenti/tke. Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija. Skoraj vsako leto je na voljo tudi ena štipendija za posebej dobre kandidate (več kot GPA 2,3 (3,0 scale); 80.000 JPY mesečno).

Univerza Fukushima je glavna državna univerza istoimenske prefekture. Sedež ima v mestu Fukushimi, dobrih 300 km od Tokia. Študij traja dva semestra. Univerza Fukushima se nahaja približno 10 minut z vlakom iz glavne postaje Fukushima. Študentski dom se nahaja približno 10 minut peš do glavne postaje, in mečna najemnina sobe je okoli 8.000 yenov + stroški (voda, plin in elektrika).

Na univerzi se lahko študenti/tke lahko prosto udeležijo katerega koli predavanja, tako v angleščini kot v japonščini. Edini pogoj je izpolnjevanje obveznih predmetov, ki se jih morajo udeležiti prejemniki/ke štipendije Jasso. V sklopu predavanj se za študente (tako japonske kot študente na izmenjavi) organizira različne izlete in dejavnosti (udeležitev tradicionalnega matsuri-ja, prostovoljna dela predvsem v pomoč lokalnim prebivalcem, izlet na obalo (Hamadori) ter obisk Jedrske elektrarne Fukushima Daiichi v sklopu enega  od predavanj). Več informacij na: https://www.fukushima-u.ac.jp/Files/2020/03/cocpanf.pdf.

7) 横浜国立大学

ENOLETNI DODIPLOMSKI ALI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA DRŽAVNI UNIVERZI V YOKOHAMI od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023

več informacij o univerzi na http://www.ynu.ac.jp

Prijavijo se lahko dodiplomski študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študentje, v obeh primerih tisti, z zelo dobrim ali odličnim učnim uspehom (srednja ocena 8 ali več). Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija. Izbrana bosta dva kandidata / dve kandidatki za študij od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023.

8) 青山学院大学

ENOLETNI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA UNIVERZI AOYAMA GAKUIN od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023

več informacij o univerzi na http://www.aoyama.ac.jp

Prijavijo se lahko dodiplomski študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študentje, v obeh primerih tisti, z zelo dobrim ali odličnim učnim uspehom (srednja ocena 8 ali več). Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija. Izbrana bosta dva kandidata / dve kandidatki za študij od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023.

9) 大阪府立大学

ENOLETNI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA UNIVERZI OSAKA PREFECTURE od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023

več informacij o univerzi na https://www.osakafu-u.ac.jp/en/

Prijavijo se lahko dodiplomski študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študentje, v obeh primerih tisti, z zelo dobrim ali odličnim učnim uspehom (srednja ocena 8 ali več). Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija. Izbrana bosta dva kandidata / dve kandidatki za študij od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023.

10) 城西大学・城西国際大学

ENOLETNI DODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA JOSAI UNIVERZI IN MEDNARODNI UNIVERZI JOSAI

Skupina Josai vključuje dve zasebni univerzi, Josai Univerza (JU) in Mednarodna Univerza Josai (MUJ). Univerzi izobražujeta študente v štirih študijskih središčih v Tokiu in okolici. Osrednji kampus JU se nahaja v prefekturi Saitama na obrobju mesta Sakado, približno 45 km izven Tokia. MUJ deluje v dveh kampusih (Togane in Awa) in se nahaja v prefekturi Chiba, približno 60 km izven Tokia. Obe univerzi si delita osrednji kampus Kioicho v središču Tokia.

V okviru Josai štipendijske sheme za univerze is srednjeevropskih držav se lahko študentke in študentje iz Slovenije izpopolnjujejo na eni izmed zgoraj navedenih univerz. Štipendisti s predhodnim znanjem japonskega jezika se lahko odločijo za študij na JU in obiskujejo študijske programe na treh fakultetah: Fakulteti za študije sodobnih politik, Ekonomski fakulteti in Fakulteti za management. Predavanja in seminarji na JU potekajo praviloma v japonskem jeziku. Štipendistom brez predhodnega znanja japonskega jezika univerza svetuje študij na MUJ, kjer je na voljo več predmetov in akademskih vsebin v angleškem jeziku. Na MUJ lahko štipendisti obiskujejo programe na dveh fakultetah: na Fakulteti za mednarodno humanistiko (Togane kampus) in Fakulteti za turizem (Awa kampus).

Višina mesečne štipendije Jasso je 80.000 JPY. Štipendija za posebej dobre kandidate (več kot GPA 2,3 (3,0 scale)).

Na JU je v času štipendije zagotovljeno brezplačno bivanje v študentskem domu. Študent/tka plačuje zgolj mesečne stroške (elketrika, voda, plin, dostop do interneta, itd.) v višini 13.000 JPY.

MUJ ponuja nastanitve v študentskem domu po naslednjih cenah:

  • prijavnina za bivanje v študentskem domu 30.000 JPY,
  • Togane kampus: mesečna stanarina 18.500 JPY (soba za štiri, vsi stroški vključeni),
  • Awa kampus: mesečna stanarina 22.000 JPY (soba za dva, vsi stroški vključeni)

❖ Zaradi relokacije Awa kampusa marca 2022 bodo tamkajšnji študenti premeščeni v Togane.

Več informacij o univerzah je na voljo na naslednjih povezavah:

b) KRAJŠI PROGRAMI

1) 東北福祉大学

ENOMESEČNI ŠTUDIJ NA UNIVERZI TŌHOKU FUKUSHI 

Tōhoku fukushi daigaku - Univerza za socialno delo Tōhoku v mestu Sendai nudi tečaje japonskega jezika in kulture, ob vikendih ekskurzije in priskrbi prenočišče v študentskem domu. Datum bo objavljen naknadno, predvidoma bo program potekal julija 2022. Udeleženci nosijo potne stroške do mesta Sendai (približno 1000 EUR) in stroške prehrane in lokalnega prevoza (skupaj okrog 20 evrov na dan), stanovanje v domu pa je brezplačno. Več informacij na http://www.jwu.ac.jp/unv/international_exchange/

Prijave naj bodo naslovljene na doc. dr. Nagiso Moritoki Škof, s pripisom 

東北福祉大学への留学.

Razpis bo spomladi 2022.