Oddelek za azijske študije

Japonologija

Študij na Japonskem:

AlumniJapanSlovenia - Društvo nekdanjih študentov na Japonskem

SloTan: dvo-(štiri-)tedenski program vsako leto marca za študente z japonskih partnerskih univerz (arhiv na e-ucenjupogovori na Facebooku)

Priznavanje obveznosti iz tujine: Možno je priznanje tako obveznih kot izbirnih predmetov, po dogovoru s katedro za japonologijo.

Interni razpisi za enoletne, enomesečne in dvotedenske programe na japonskih univerzah, s katerimi ima Filozofska fakulteta sklenjene sporazume o sodelovanju:

 [Univerza v Tsukubi]  [Univerza Gunma]  [Univerza v Miyazakiju]  [Tokijska univerza za tuje jezike(TUFS)]  [Univerza Tohoku Fukushi]  [Japonska ženska univerza] [Univerza Rikkyō] [Univerza Fukushima] [Državna univerza v Yokohami] [Univerza Aoyama gakuin]

V okviru doslej sklenjenih sporazumov o izmenjavah z japonskimi univerzami imajo v akademskem letu 2020/21 študenti japonologije možnost prijave na enoletne, en 4-tedenski in en 2-tedenski program.

Študijska bivanja na Japonskem so poleg tega možna tudi preko programov, ki jih razpisujejo druge ustanove in organizacije:

- veleposlaništvo Japonske v RS http://www.si.emb-japan.go.jp/ (celoletne državne štipendije ter krajša bivanja)

Prijave na enoletne programe sprejema dr. Nagisa Moritoki preko e-izobraževanje do vključno 15. novembra 2019. Prijave naj vsebujejo:

1. ime, telefon in naslov e-pošte kandidata

2. potrdilo o opravljenih izpitih (izpis iz VISa)

3. ime univerze in termin programa (celo leto ali pol leta), na katerega se kandidat prijavlja

4. načrt študija (2 tipkani strani A4 v japonskem jeziku)

5. opombo o tem, ali bi na študij na Japonsko šel/šla samo s štipendijo ali tudi samoplačniško

6. status na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2020/21 (v kateri letnik boste vpisani v študijskem letu 2020/21).

Možna je tudi prijava na več programov (univerz) hkrati: v tem primeru naj kandidati navedejo, katera je njihova prva želja, katera druga itd.

 

Študent 1. stopnje 

(10. 1. 2020)

Študent 2. stopnje 

(10. 1. 2020)

kandidat opomba
Univerza v Tsukubi

1. stopnja: 2

2. stopnja: 1

 
Tokijska univerza za tuje jezike (TUFS)

1. stopnja: 1

2. stopnja: 1

 
Univerza Gunma 3  
Univerza v Miyazakiju   1 Štipendija Fundacije Heiwa Nakajima
Univerza Rikkyō  2  
Univerza Fukushima  2  
Državna univerza v Yokohami  1  
Univerza Aoyama gakuin    1  
Osaka Prefecture University  1  

Razpis za enomesečni program na Univerzi Tohoku Fukushi in dvotedenski program na Japonski ženski univerzi (Nihon joshi daigaku) bo spomladi 2020.

a) ENOLETNI PROGRAMI:

1) 筑波大学

ENOLETNI DODIPLOMSKI ALI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA UNIVERZI V TSUKUBI od 1.10.2020 do 30.9.2021

Univerza v Tsukubi, s katero oddelek AŠ sodeluje že od nastanka, je ena najuglednejših japonskih državnih univerz. Nahaja se približno 60 km iz Tokia, v pred 40 leti zgrajenem mestu Tsukuba, ki je zraslo kot univerzitetno in znanstveno raziskovalno središče. Študij na univerzi traja tri trimestre. Študenti/tke obiskujejo intenzivni tečaj japonskega jezika, lahko pa tudi poslušajo predavanja za dodiplomske študente na Fakulteti za japonski jezik in kulturo Univerze v Tsukubi. 

Zagotovljeno je bivanje v študentskem domu (cca 10.000 JPY). Prav tako so študenti/študentke na izmenjavi oproščeni plačevanja šolnine. Udeleženci nosijo vse druge stroške. Stroški hrane v menzi univerze so cca. 1000 -1500 JPY dnevno, možno pa je tudi kuhanje v študentskem domu. Več informacij na http://www.tsukuba.ac.jp/in pri učiteljih na katedri za japonologijo.

Prijavijo se lahko študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študenti/ke, v obeh primerih tisti, z zelo dobrim ali odličnim učnim uspehom (srednja ocena 8 ali več). Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija. Izbrani bodo: 1 kandidat za podiplomski študij in 1 kandidata za dodiplomski študij.

Poleg tega se z Univerzo v Tsukubi izvaja tudi program za študente v podiplomskem programu. Podrobnosti o tem in razpis bodo objavljeni naknadno (na oglasni deski v sistemu e-ucenje).

2) 東京外国語大学

ENOLETNI DODIPLOMSKI ALI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA TOKIJSKI UNIVERZI ZA TUJE JEZIKE od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2021

Tokijska univerza za tuje jezike (東京外国語大学– Tokyo University of Foreign Studies – TUFS) je osrednja univerza za študij tujih jezikov na Japonskem. Študenti/tke obiskujejo intenzivni tečaj japonskega jezika za tuje študente in poslušajo predavanja za vse dodiplomske študente. Oproščeni so plačevanja šolnine in imajo možnost bivanja v študentskem domu (približno 44.000 JPY + stroški; približno 280 evrov mesečno). Udeleženci nosijo vse druge stroške: letalski prevoz (približno 1000 EUR), stroške hrane (približno 35.000 JPY mesečno), zdravstveno zavarovanje, lokalni prevoz ipd. Skoraj vsako leto je na voljo tudi ena štipendija za posebej dobre kandidate (več kot GPA 2,3, cca 80.000 JPY mesečno). Več informacij na http://www.tufs.ac.jp/ oziroma http://www.tufs.ac.jp/english/intlaffairs/international_student/faq.html

Prijavijo se lahko dodiplomski študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študenti/ke, v obeh primerih tisti, z zelo dobrim ali odličnim učnim uspehom (srednja ocena 8 ali več). Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši plan študija. Izbrani bodo: 1 kandidat za podiplomski študij in 1 kandidata za dodiplomski študij.

3) 群馬大学

ENOLETNI DODIPLOMSKI ALI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA UNIVERZI GUNMA na fakulteti za družboslovje in informatiko od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2021

Univerza Gunma je glavna državna univerza istoimenske prefekture. Sedež ima v mestu Maebashi, dobrih 100 km iz Tokia. Študij traja dva semestra. Študentje/tke najprej en semester obiskujejo intenzivni tečaj japonskega jezika, nato pa lahko poslušajo tudi predavanja za dodiplomske študente na Fakulteti za družboslovje in informatiko. Študent/ka na izmenjavi je oproščen/a plačevanja šolnine. Udeleženci nosijo vse druge stroške: stanovanje (približno 30.000 JPY oz. 230 EUR mesečno), hrana (v menzi približno 1000 – 1500 JPY oz. 8 – 12 EUR dnevno), letalo (približno 1000 EUR). Več informacij na strani http://www.gunma-u.ac.jp/ali pri učiteljih na katedri za japonologijo.

Prijavijo se lahko študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študenti/ke. Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija. Izbrana bosta eden ali dva kandidata/tki za študij od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2021.

4) 宮崎大学

ENOLETNI DODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA UNIVERZI V MIYAZAKIJU od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2021

več informacij o univerzi na http://www.miyazaki-u.ac.jp/

Razpisano je eno študijsko mesto, ki ga štipendira Fundacija Heiwa Nakajima. Štipendist/ka od fundacije dobi letalsko karto in mesečno žepnino okoli 120.000 JPY oz. 975 EUR, šolnine je oproščen/a. 

Prijavijo se lahko študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije. Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija.

Izbran bo en kandidat/ena kandidatka za dodiplomski študij.

5) 立教大学

ENOLETNI DODIPLOMSKI ALI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA UNIVERZI RIKKYŌ od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2021

več informacij o univerzi na http://icc.rikkyo.ac.jp

Prijavijo se lahko študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študentje. Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija. Skoraj vsako leto je na voljo tudi ena štipendija za posebej dobre kandidate (več kot GPA 2,3, cca 80.000 JPY mesečno).

6) 福島大学

ENOLETNI DODIPLOMSKI ALI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA FUKUSHIMA UNIVERZI od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2021

več informacij o univerzi na http://www.fukushima-u.ac.jp

Prijavijo se lahko študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študentje. Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija. Skoraj vsako leto je na voljo tudi ena štipendija za posebej dobre kandidate (več kot GPA 2,3, cca 80.000 JPY mesečno).

7) 横浜国立大学

ENOLETNI DODIPLOMSKI ALI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA DRŽAVNI UNIVERZI V YOKOHAMIod 1. oktobra 2019 do 30. septembra 2020

več informacij o univerzi na http://www.ynu.ac.jp

Prijavijo se lahko dodiplomski študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študentje, v obeh primerih tisti, z zelo dobrim ali odličnim učnim uspehom (srednja ocena 8 ali več). Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija. Izbrana bosta dva kandidata / dve kandidatki za študij od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2021.

8) 青山学院大学

ENOLETNI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA UNIVERZI AOYAMA GAKUIN od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2021

več informacij o univerzi na http://www.aoyama.ac.jp

Prijavijo se lahko dodiplomski študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študentje, v obeh primerih tisti, z zelo dobrim ali odličnim učnim uspehom (srednja ocena 8 ali več). Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija. Izbrana bosta dva kandidata / dve kandidatki za študij od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2021.

9) 大阪府立大学

ENOLETNI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA UNIVERZI OSAKA PREFECTURE od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2021

več informacij o univerzi na https://www.osakafu-u.ac.jp/en/

Prijavijo se lahko dodiplomski študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študentje, v obeh primerih tisti, z zelo dobrim ali odličnim učnim uspehom (srednja ocena 8 ali več). Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija. Izbrana bosta dva kandidata / dve kandidatki za študij od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2021.

 

b) KRAJŠI PROGRAMI

1) 東北福祉大学

ENOMESEČNI ŠTUDIJ NA UNIVERZI TŌHOKU FUKUSHI 

Tōhoku fukushi daigaku - Univerza za socialno delo Tōhoku v mestu Sendai nudi tečaje japonskega jezika in kulture, ob vikendih ekskurzije in priskrbi prenočišče v študentskem domu. Datum bo objavljen naknadno, predvidoma bo program potekal julija 2020. Udeleženci nosijo potne stroške do mesta Sendai (približno 1000 EUR) in stroške prehrane in lokalnega prevoza (skupaj okrog 20 evrov na dan), stanovanje v domu pa je brezplačno. Več informacij na http://www.jwu.ac.jp/unv/international_exchange/

Prijave naj bodo naslovljene na doc. dr. Nagiso Moritoki, s pripisom 

東北福祉大学への留学.

Razpis bo spomladi 2020.

2) 日本女子大学

DVOTEDENSKI ŠTUDIJ NA JAPONSKI ŽENSKI UNIVERZI dva tedna v juliju 2020

Japonska ženska univerza v Tokiu (Nihon joshi daigaku) nudi dvotedenski tečaj japonskega jezika in kulture z vodenimi obiski in srečanji s tamkajšnjimi študentkami in profesorji. Omogočeno je bivanje v študentskem domu, morda bo možno bivanje pri družini. Točni datumi bodo znani naknadno. Kandidatki bosta oproščeni šolnine, sami pa bosta nosili stroške prevoza (letalo okrog 1000 EUR), študentskega doma (približno 200 EUR) in hrane (približno 1500-2000 JPY oz. 10-14 EUR na dan). Več informacij na spletni strani http://www.jwu.ac.jp/oz. http://www.jwu.ac.jp/unv/international_exchange/foreign/support.html in pri učiteljih na katedri za japonologijo.

Prednost pri prijavi imajo redno vpisane študentke 2. in 3. letnika 1. stopnje ter študentke podiplomskega študija. Japonska ženska univerza žal ne sprejema moških študentov.

Prijave naj bodo naslovljene na doc. dr. Nagiso Moritoki, s pripisom 

日本女子大学への留学.

Razpis bo spomladi 2020.