Oddelek za azijske študije

Japonologija

Študij na Japonskem:

1.1. Zakaj študij na Japonskem?
Študij na Japonskem omogoča neposredno spoznavanje Japonske. Študij študentom omogoča poglobljeno spoznavanje bolj konkretnih delov japonskih študij kot so jezik, zgodovina, kultura in družba. Poleg tega študij omogoča navezovanje tako prijateljskih kot poslovnih oz. službenih stikov.

1. 2. Kdo se lahko prijavi na izmenjavo?
Študij je namenjen vsem študentom (eno- ali dvopredmetne) s smeri japonologije. Na študij se lahko prijavijo študenti, ki izpolnjujejo naslednje točke:

  • so redni/izredni študentje eno- ali dvopredmetne japonologije

Študentje, ki izpolnjujejo naslednje točke imajo boljše pogoje, da bodo sprejeti na izmenjavo:

  • opravljena nivo N2 izpita JLPT (podrobno na https://www.jlpt.jp/e/),
  • akademski uspeh (skupek vseh ocen na portalu VIS nad 8.0, vsi izpiti opravljeni),
  • natančen študijski plan (študent poda podroben opis študija in utemelji razloge na izmenjavi).

1. 3. Štipendije
Japonske univerze ponujajo različne štipendije za študente na izmenjavi. Nekatere univerze ponujajo le določene štipendije ali teh sploh ne ponujajo, zato si oglejte tabelo (najdete jo v razdelku 3. Predstavitev univerz) . Študentje se lahko prijavo na naslednje štipendije:

1. 4. Interni razpisi
Oddelek za Azijske študije v sodelovanju z japonskimi partnerskimi univerzami ponuja interne razpise za različna časovna obdobja. Študentje se lahko prijavo na krajše (dvotedenski ali enomesečni program) ali daljše (polletni ali enoletni program) študijske izmenjave. Za več podrobnosti si oglejte tabelo (najdete jo v razdelku 3. Predstavitev univerz).

1. 5. Priznavanje opravljenih izpitov iz tujine
Možno je priznanje obveznih in izbirnih predmetov, po dogovoru s katedro za japonologijo.

1. 6. Dodatni študijski programi
Študijska bivanja na Japonskem so poleg tega možna tudi preko programov, ki jih razpisujejo druge ustanove in organizacije:

2. Sprejemanje prijav
Prijave na enoletne programe sprejema dr. Nagisa Moritoki Škof. Prijave naj vsebujejo:
1. ime, telefon in elektronski naslov kandidata,
2. potrdilo o opravljenih izpitih (izpis iz VISa),
3. ime univerze in termin programa (celo leto ali pol leta), na katerega se kandidat prijavlja,
4. načrt študija (2 tipkani strani A4 v japonskem jeziku),
5. opombo o tem, ali bi na študij na Japonsko šel/šla samo s štipendijo ali tudi samoplačniško,
6. status na Univerzi v Ljubljani v času izmenjave.

Možna je tudi prijava na več programov (univerz) hkrati. V tem primeru naj kandidati navedejo, katera je njihova prva želja, katera druga itd.

3. Predstavitev univerz

 

Študent 1. stopnje

Študent 2. stopnje

število kandidatov opomba
Univerza v Tsukubi

1. stopnja: 2

2. stopnja: 1

Jasso (?)
Tokijska univerza za tuje jezike (TUFS)

1. stopnja: 1

2. stopnja: 1

Jasso (?)
Univerza Gunma 3  
Univerza v Miyazakiju   1 Štipendija Fundacije Heiwa Nakajima
Univerza Rikkyō  2 Jasso (?)
Univerza Fukushima  2 Jasso (?)
Državna univerza v Yokohami  1  
Univerza Aoyama gakuin    2  
Osaka Prefecture University  1  
Ochanomizu University   2 samo študentke
Josai University 3 Jasso (?)

3. 1. Enoletni programi

3. 1. 1. Univerza v Tsukubi / 筑波大学 (http://www.tsukuba.ac.jp/)
Razpisan program:
za dodiplomski in podiplomski študij
Obdobje študija: en ali dva semestra
Možnost pridobitve štipendije: DA na 2. stopnji (štipendija JASSO)
Programi: japonski jezik, japonska kultura, literatura, splošne smeri
Kreditne točke: Tsukuba 1 = UL 2
Univerza v Tsukubi, s katero oddelek AŠ sodeluje že od svojega nastanka, je ena najuglednejših japonskih državnih univerz. Nahaja se približno 60 km iz Tokia, v pred 40 leti zgrajenem mestu Tsukuba, ki je zraslo kot univerzitetno in znanstveno raziskovalno središče. Študij na univerzi traja tri trimestre. Študenti/tke obiskujejo intenzivni tečaj japonskega jezika, lahko pa se tudi udeležijo predavanj za dodiplomske študente na Fakulteti za japonski jezik in kulturo Univerze v Tsukubi.
Na izmenjavo se lahko prijavijo študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študenti/ke, v obeh primerih tisti, ki imajo zelo dobri ali odlični učni uspeh (srednja ocena 8 ali več). Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši študijski načrt. Izbrani bodo: 1 kandidat za podiplomski študij in 1 kandidat za dodiplomski študij.
Poleg tega se z Univerzo v Tsukubi izvaja tudi program za študente v podiplomskem programu. Podrobnosti o tem in razpis bodo objavljeni naknadno (na Oglasni deski japonologije na e-ucenju).
Zagotovljeno je bivanje v študentskem domu (cca 35.000 JPY). Prav tako so študenti/študentke na izmenjavi oproščeni plačevanja šolnine. Udeleženci nosijo vse druge stroške. Stroški hrane v menzi univerze so cca. 1000 -1500 JPY dnevno, možno pa je tudi kuhanje v študentskem domu.
Academic kolendar: https://www.tsukuba.ac.jp/campuslife/calendar-school/
Dormitory: https://www.tsukuba.ac.jp/education/international-short-term-students/i…
Več informacij na http://www.tsukuba.ac.jp/ in pri učiteljih na katedri za japonologijo.

3. 1. 2. Tokijska univerza za tuje jezike / 東京外国語大学 (http://www.tufs.ac.jp/)
Razpisan program:
za dodiplomski in podiplomski študij
Obdobje študija: en ali dva semestra
Možnost pridobitve štipendije: DA (štipendija JASSO)
Programi: japonski jezik, drugi tuji jeziki, mednarodni odnos, ekonomija, predemeti v angleščini
Kreditne točke: TUFS 2 = UL 3
Tokijska univerza za tuje jezike (東京外国語大学– Tokyo University of Foreign Studies – TUFS) je osrednja univerza za študij tujih jezikov na Japonskem. Študenti/tke obiskujejo intenzivni tečaj japonskega jezika za tuje študente in poslušajo predavanja za dodiplomske študente.
Prijavijo se lahko dodiplomski študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študenti/ke, v obeh primerih tisti, ki imajo zelo dobri ali odlični učni uspeh (srednja ocena 8 ali več). Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši plan študija. Izbrani bodo: 1 kandidat za podiplomski študij in 1 kandidat za dodiplomski študij.
Študentje so oproščeni plačevanja šolnine in imajo možnost bivanja v študentskem domu (približno 44.000 JPY + stroški). Udeleženci nosijo vse druge stroške: letalski prevoz, stroške hrane (približno 35.000 JPY mesečno), zdravstveno zavarovanje, lokalni prevoz ipd. Skoraj vsako leto je na voljo tudi ena štipendija Jasso za posebej dobre kandidate (GPA 2,3 (3,0 scale); 80.000 JPY mesečno).
Basic information: https://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/overview.h…
Course list: https://gakumu-web1.tufs.ac.jp/portal/Public/Syllabus/SylSearchMain.aspx
FAQ: https://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/faq.html
Več informacij na http://www.tufs.ac.jp/ oz. http://www.tufs.ac.jp/english/intlaffairs/international_student/faq.html

3. 1. 3. Univerza v Gunmi / 群馬大学 (http://www.gunma-u.ac.jp/)
Razpisan program:
za dodiplomski in podiplomski študij
Obdobje študija: en ali dva semestra
Možnost pridobitve štipendije: NE (izjema štipendija MEXT preko Univerze v Gunmi)
Programi: splošne smeri
Univerza Gunma je glavna državna univerza istoimenske prefekture. Sedež ima v mestu Maebashi, dobrih 100 km iz Tokia. Študij traja dva semestra. Študentje/tke najprej en semester obiskujejo intenzivni tečaj japonskega jezika, lahko pa poslušajo tudi predavanja za dodiplomske študente na Fakulteti za družboslovje in informatiko.
Prijavijo se lahko študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študenti/ke. Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija. Izbrana bosta eden ali dva kandidata/tki za študij od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023.
Študent/ka na izmenjavi je oproščen/a plačevanja šolnine. Udeleženci nosijo vse druge stroške: stanovanje (približno 30.000 JPY), hrana (v menzi približno 1000 – 1500 JPY), letalski prevoz.
Več informacij na strani http://www.gunma-u.ac.jp/ali pri učiteljih na katedri za japonologijo.

3. 1. 4. Univerza v Miyazakiju / 宮崎大学 (http://www.miyazaki-u.ac.jp/)
Razpisan program:
za dodiplomski študij
Obdobje študija: eno leto
Možnost pridobitve štipendije: DA (štipendija fundacije Heiwa Nakajima)
Programi: japonski jezik, pedagogika
Kreditne točke: Miyazaki 1 = UL 1
Prijavijo se lahko študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije. Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija. Izbran bo en kandidat/ena kandidatka za dodiplomski študij.
Razpisano je eno študijsko mesto, ki ga štipendira Fundacija Heiwa Nakajima. Štipendist/ka od fundacije prejme letalsko karto in mesečno žepnino okoli 120.000 JPY.

3. 1. 5. Univerza Rikkyō, Oddelek za medkulturno komunikacijo / 立教大学
(
http://icc.rikkyo.ac.jp)
Razpisan program:
za dodiplomski študij in podiplomski študij
Obdobje študija: en ali dva semestra
Možnost pridobitve štipendije: DA (štipendija JASSO)
Programi: japonski jezik, interkulturne študije, predmeti v angleščini
Kreditne točke: Rikkyo 1 = UL 1
Univerza Rikkyo je privatna univerza. Sedež ima v Ikebukuroju, v Tokiju. Študij traja dva semestra. Oddelek za medkulturno komunikacijo ponuja številne zanimive in raznolike predmete na temo kulture, družbe, mednarodnih stikov, psihologije, literature, jezikoslovja, zgodovine, ipd. Profesorji/ice na univerzi prihajajo iz Amerike, Velike Britanje, Evrope in Azije. Tuji študenti/tke pred začetkom predavanj opravijo test iz znanja japonščine in so uvrščeni v primerno stopnjo (J0-J8), na podlagi katere se udeležujejo predavanj japonščine.
Prijavijo se lahko študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študenti/tke. Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija.
Študenti/tke, ki dosegajo odličen uspeh študenti, so upravičeni do štipendije Jasso (več kot GPA 2,3 (3,0 scale); 80.000JPY). Zadostna je za pokrivanje osnovnih mesečnih stroškov (hrane in prevoza). , Ker se začnejo štipendije izplačevati šele oktobra, morajo študenti/tke prvi mesec stroške pokrivati sami. Cena študentskega doma se plačuje za posamezni semester vnaprej. Cena se razlikuje med domovi (5 različnih študentskih domov).
General profile: https://english.rikkyo.ac.jp/academics/undergraduate/ic.html
Link for exchange student: https://english.rikkyo.ac.jp/exchange/index.html
Course list: https://sites.google.com/rikkyo.ac.jp/rikkyouniversitywebsiteforfutu/ac…
Študentski dom: https://sites.google.com/rikkyo.ac.jp/rikkyodorm/

3. 1. 6. Univerza Fukushima / 福島大学 (http://www.fukushima-u.ac.jp )
Razpisan program:
za dodiplomski študij in podiplomski študij
Obdobje študija: en ali dva semestra
Možnost pridobitve štipendije: Ne
Programi: japonski jezik, lokalno sobivanje
Kreditne točke: Fukushima 2 = UL 3
Univerza Fukushima je glavna državna univerza istoimenske prefekture. Sedež ima v mestu Fukushima, dobrih 300 km od Tokia. Študij traja dva semestra. Univerza Fukushima se nahaja približno 10 minut z vlakom iz glavne postaje Fukushima. Študentski dom se nahaja približno 10 minut peš do glavne postaje. Mesečna najemnina sobe je okoli 8.000 yenov + stroški (voda, plin in elektrika).
Na univerzi se lahko študenti/tke lahko prosto udeležijo katerega koli predavanja, tako v angleščini kot v japonščini. Edini pogoj je izpolnjevanje obveznih predmetov, ki se jih morajo udeležiti prejemniki/ke štipendije Jasso. V sklopu predavanj se za študente (tako japonske kot študente na izmenjavi) organizira različne izlete in dejavnosti (udeležitev tradicionalnega matsuri-ja, prostovoljna dela predvsem v pomoč lokalnim prebivalcem, izlet na obalo (Hamadori) ter obisk Jedrske elektrarne Fukushima Daiichi v sklopu enega  od predavanj). Več informacij na: https://www.fukushima-u.ac.jp/Files/2020/03/cocpanf.pdf.
Prijavijo se lahko študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študenti/tke. Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija. Skoraj vsako leto je na voljo tudi ena štipendija za posebej dobre kandidate (več kot GPA 2,3 (3,0 scale); 80.000 JPY mesečno).
Course list: https://kokusai.adb.fukushima-u.ac.jp/newstudents/support.html
Dormitory: https://kokusai.adb.fukushima-u.ac.jp/newstudents/house.html
Scholarship: https://kokusai.adb.fukushima-u.ac.jp/newstudents/scholarship.html

3. 1. 7. Državna univerza v Yokohami / 横浜国立大学 (http://www.ynu.ac.jp )
Razpisan program:
za dodiplomski študij in podiplomski študij
Obdobje študija: en ali dva semestra
Možnost pridobitve štipendije: NE (izjema štipendija MEXT preko YNU)
Programi: japonski jezik, humanistica
Kreditne točke: YNU 2 = UL 3
Prijavijo se lahko dodiplomski študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študentje, v obeh primerih tisti, ki imajo zelo dobri ali odlični učni uspeh (srednja ocena 8 ali več). Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija.

3. 1. 8. Univerza Aoyama gakuin / 青山学院大学 (http://www.aoyama.ac.jp )
Razpisan program:
za podiplomski študij
Obdobje študija: en ali dva semestra
Možnost pridobitve štipendije: NE
Programi: literatura, humanistica
Kreditne točke: AGU 2 = UL 3
Prijavijo se lahko podiplomski študentje, , ki imajo zelo dobri ali odlični učni uspeh (srednja ocena 8 ali več). Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija.
Course list: https://www.aoyama.ac.jp/en/academic/foreigner/jcb/
Dormitory: https://www.aoyama.ac.jp/en/admission/exchange/housing_exchange_program…

3. 1. 9. Univerza v prefekturi Ōsaka / 大阪府立大学 (https://www.osakafu-u.ac.jp/en/ )
Razpisan program:
za dodiplomski študij in podiplomski študij
Obdobje študija: en ali dva semestra
Možnost pridobitve štipendije: NE
Programi: splošne smeri
Prijavijo se lahko dodiplomski študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študentje, v obeh primerih tisti, ki imajo zelo dobri ali odlični učni uspeh (srednja ocena 8 ali več). Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši načrt študija.

3. 1. 10. Univerza Jōsai in Mednarodna univerza Jōsai / 城西大学・城西国際大学
(https://www.josai.ac.jp/index.html, https://www.jiu.ac.jp/englishsite/index.html)
Razpisan program:
za dodiplomski študij in podiplomski študij
Obdobje študija: en ali dva semestra
Možnost pridobitve štipendije: DA (štipendija JASSO)
Programi: Mednarodna komunikacija
Kerditne točke: Josai 1 = UL 1
Združenje univerz Josai vključuje dve zasebni univerzi, Josai Univerza (JU) in Mednarodna Univerza Josai (MUJ). Univerzi izobražujeta študente v štirih študijskih središčih v Tokiu in okolici. Osrednji kampus JU se nahaja v prefekturi Saitama na obrobju mesta Sakado, približno 45 km izven Tokia. MUJ deluje v dveh kampusih (Togane in Awa) in se nahaja v prefekturi Chiba, približno 60 km izven Tokia. Obe univerzi si delita osrednji kampus Kioicho v središču Tokia.
V okviru Josai štipendijske sheme za univerze is srednjeevropskih držav se lahko študentke in študentje iz Slovenije izpopolnjujejo na eni izmed zgoraj navedenih univerz. Štipendisti s predhodnim znanjem japonskega jezika se lahko odločijo za študij na JU in obiskujejo študijske programe na treh fakultetah: Fakulteti za študije sodobne politike, Ekonomski fakulteti in Fakulteti za management. Predavanja in seminarji na JU potekajo praviloma v japonskem jeziku. Štipendistom brez predhodnega znanja japonskega jezika univerza svetuje študij na MUJ, kjer je na voljo več predmetov in akademskih vsebin v angleškem jeziku. Na MUJ lahko štipendisti obiskujejo programe na dveh fakultetah: na Fakulteti za mednarodno humanistiko (Togane kampus) in Fakulteti za turizem (Awa kampus).
Višina mesečne štipendije JASSO je 80.000 JPY. Štipendija lahko prejmejo kandidati/tke, ki imajo zelo dobri ali odlični učni uspeh (več kot GPA 2,3 (3,0 scale)). Na JU je v času štipendije zagotovljeno brezplačno bivanje v študentskem domu. Študent/tka plačuje zgolj mesečne stroške (elektrika, voda, plin, dostop do interneta, itd.) v višini 13.000 JPY.
MUJ ponuja nastanitve v študentskem domu po naslednjih cenah:
prijavnina za bivanje v študentskem domu 30.000 JPY,
Togane kampus: mesečna stanarina 18.500 JPY (soba za štiri, vsi stroški vključeni),
Awa kampus: mesečna stanarina 22.000 JPY (soba za dva, vsi stroški vključeni),
Course list: https://www.jiu.ac.jp/visitors/students/detail/id=12200

3. 1. 11. Univerza Ochanomizu / お茶の水女子大学 (https://www.ocha.ac.jp/en/ )
Razpisan program: za
dodiplomski študij (samo za študentke!)
Obdobje študija: en ali dva semestra
Možnost pridobitve štipendije: NE (izjema štipendija MEXT preko Ochanomizu)  
Programi: splošne smeri

3. 2. Drugi programi (enomesečne izmenjave)

3. 2. 1. Univerza Tōhoku Fukushi / 東北福祉大学
(
http://www.jwu.ac.jp/unv/international_exchange/ )
Razpisan program za
dodiplomski študij in podiplomski študij
Obdobje študija: En mesec
Tōhoku fukushi daigaku - Univerza za socialno delo Tōhoku v mestu Sendai nudi tečaje japonskega jezika in kulture, ob vikendih ekskurzije in priskrbi prenočišče v študentskem domu. Datum bo objavljen naknadno, predvidoma bo program potekal poleti.
Udeleženci nosijo potne stroške do mesta Sendai in stroške prehrane in lokalnega prevoza, stanovanje v domu pa je brezplačno.
Razpis za enomesečni program na Univerzi Tohoku Fukushi bo spomladi.

AlumniJapanSlovenia - Društvo nekdanjih študentov na Japonskem
SloTan: dvo-(štiri-)tedenski program vsako leto marca za študente z japonskih partnerskih univerz (arhiv na e-ucenjupogovori na Facebooku).