Oddelek za azijske študije

Oddelek za azijske študije

Dokončanje študija programov 1. stopnje na Oddelku za azijske študije

Dokončanje študija programov 1. stopnje na Oddelku za azijske študije

Dokončanje programov 1. stopnje na Oddelku za azijske študije poteka v skladu s Pravilnikom o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje (v nadaljevanju Pravilnik). Poleg splošnih določil se upoštevajo še določila Oddelka za azijske študije, ki so navedena v nadaljevanju.

Podrobnejše informacije glede 4. člena Pravilnika:

Datumi zagovora diplomskega dela se določijo začetek študijskega leta. V letošnjem študijskem letu so razpisani naslednji datumi:

Japonologija:

  • 2. september 2024
  • 9. september 2024

 Koreanistika:

  • 4. september 2024
  • 10. september 2024

Sinologija:

  • 20. junij 2024
  • 13. september 2024

Pojasnilo glede 6. člena Pravilnika:

Študent/ka prijavi izbrano temo diplomskega dela v skladu z vpisanim študijskim programom in v soglasju z mentorjem ali mentorico najkasneje do pričetka šestega semestra študija, če namerava študij zaključiti do konca tekočega akademskega leta.

Primer:
Prijava je oddana do začetka letnega semestra. → Študij je mogoče dokončati do konca tekočega akademskega leta.
Prijava je oddana po začetku letnega semestra. → Študij je mogoče dokončati v naslednjem akademskem letu.

Oddelčna določila glede 13. člena Pravilnika:

Diplomsko delo naj obsega 1,5 avtorsko polo (AP) (dvopredmetni program) oziroma 2 AP (enopredmetni program).1 AP je 30.000 znakov s presledki.

  • Diplomsko delo mora biti izdelano v skladu s tehničnimi navodili katedre za sinologijo. Obvezna je uporaba priložene Wordove predloge (izvorno mesto datoteke: sinološka oglasna deska).
  • Diplomsko delo mora biti izdelano v skladu s tehničnimi navodili katedre za japonologijo. Obvezna je uporaba Wordove predloge v e-učilnici Diplomskega seminarja.
  • Diplomsko delo mora biti izdelano v skladu s tehničnimi navodili katedre za koreanistiko. Obvezna je uporaba Wordove predloge v e-učilnici Diplomskega seminarja.

Pojasnilo glede 15. člena Pravilnika:

Zaradi določil iz 15. člena pravilnika in morebitnih popravkov se mora oddaja elektronske oblike diplomskega dela v pregled podobnosti vsebine pričeti najkasneje 30 dni pred predvidenim datumom zagovora diplomskega dela.

Oddelčna določila glede 16. člena Pravilnika:

V skladu s fakultetnim pravilnikom študent ali študentka iz ekoloških vzgibov namesto spiralno vezanih tiskanih izvodov odda diplomsko delo v elektronski obliki.

Oddelčna določila glede 20. člena Pravilnika:

V skladu z oddelčnim pravilnikom, ki določa, da predstavitev diplomskega dela lahko traja največ 20 minut, celoten zagovor pa do 90 minut, zagovor diplomskega dela pred komisijo na Oddelku za azijske študije traja približno 45 minut (15 minut za predstavitev, 30 minut za odgovore na vprašanja komisije).

a) Koreanistika

Na zagovoru kandidat/ka ustno predstavi svoje diplomsko delo v korejščini (15 minut). Predstavitev naj jasno opredeli temo, namen in strukturo naloge ter glavne povzetke in zaključke. Branje vnaprej pripravljenega govora ni dovoljeno. Kriteriji ocenjevanja zagovora so a) predstavitev, b) prosti govor v korejščini in c) vsebina odgovorov. Po predstavitvi dela komisija zastavi vprašanja v zvezi z diplomsko nalogo v korejščini, študent/ka odgovarja v korejščini, lahko pa je vprašanje tudi v slovenščini in takrat študent/ka odgovarja v slovenščini.

b) Japonologija

Na zagovoru kandidat/ka ustno predstavi svoje diplomsko delo v japonščini (15 minut). Predstavitev naj jasno opredeli temo, namen in strukturo naloge ter glavne povzetke in zaključke. Branje vnaprej pripravljenega govora ni dovoljeno. Kriteriji ocenjevanja zagovora so a) predstavitev, b) prosti govor v japonščini in c) vsebina odgovorov. Po predstavitvi dela komisija zastavi vprašanja v zvezi z diplomsko nalogo v japonščini, študent/ka odgovarja v japonščini, lahko pa je vprašanje tudi v slovenščini in takrat študent/ka odgovarja v slovenščini.

c) Sinologija

Na zagovoru kandidat/ka ustno predstavi svoje diplomsko delo v kitajščini (10-15 minut). Predstavitev naj jasno opredeli temo, namen in strukturo naloge ter glavne povzetke in zaključke. Branje vnaprej pripravljenega govora ni dovoljeno. Kriteriji ocenjevanja zagovora so a) predstavitev, b) prosti govor v kitajščini in c) vsebina odgovorov. Po predstavitvi dela komisija zastavi svoja vprašanja. Mentor/ica zastavi vprašanja v zvezi z diplomsko nalogo v kitajščini, študent/ka odgovarja v kitajščini. Drugi član komisije zastavi vprašanje v slovenščini, študent/ka odgovarja v slovenščini.

Po končanem zagovoru komisija podpiše zapisnik o zagovoru diplomskega dela, iz katerega so razvidne naslednje ocene:
- ocena diplomskega dela (dikcija v VIS-u: »Ocena dipl. dela)
- ocena zagovora (dikcija v VIS-u: »Ocena zagovora«)
Oceno diplomskega dela dodeli mentor/ica, oceno zagovora diplomskega dela dodeli komisija.

Zapisnik vsebuje tudi vprašanja, ki jih kandidatu/ki na zagovoru zastavi komisija.

Staff