Studijski programi prve stopnje

Oddelek za azijske študije

Študijski program druge stopnje Azijske študije

Vsebine

Oddelek za azijske študije na drugi stopnji študija izvaja študijski program AZIJSKE ŠTUDIJE, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjimi smermi:

  • Japonologija – enopredmetna smer

Temeljni cilj drugostopenjskega študijskega programa Azijske študije, Japonologija – enopredmetna smer je zagotoviti študentom in študentkam poglobljeno poznavanje jezika v različnih kontekstih rabe, tako da ob zaključku študija obvladujejo aktivno in pasivno, pisno in ustno komuniciranje v japonskem jeziku ter poglobljeno poznavanje ključnih kulturoloških in družboslovnih vsebin, povezanih z Japonsko. Pridobljeno znanje magistrantom in magistrantkam omogoča neposreden in kritičen dostop do relevantnih informacij v zvezi z Japonsko, razumevanje pojavov v širšem družbenem in kulturnem kontekstu ter sposobnost aktivnega samostojnega odzivanja nanje. Številni programi in štipendije omogočajo nadaljevanje izobraževanja na Japonskem.

  • Japonologija – dvopredmetna smer

Temeljni cilj drugostopenjskega študijskega programa Azijske študije, Japonologija – dvopredmetna smer je zagotoviti študentom in študentkam poglobljeno poznavanje jezika v različnih kontekstih rabe ter s tem obvladovanja pasivnega in v manjši meri aktivnega – tako pisnega kot tudi ustnega – komuniciranja v japonskem jeziku ter poglobljeno poznavanje ključnih kulturoloških in družboslovnih vsebin, povezanih z Japonsko. Pridobljeno znanje magistrantom in magistrantkam omogoča neposreden in kritičen dostop do relevantnih informacij v zvezi z Japonsko ter razumevanje relevantnih pojavov v širšem družbenem in kulturnem kontekstu ter sposobnost samostojnega odzivanja nanje. Številni programi in štipendije omogočajo nadaljevanje izobraževanja na Japonskem.

  • Sinologija – enopredmetna smer

Temeljni cilji drugostopenjskega študijskega programa Azijske študije, Sinologija – enopredmetna smer so nadgradnja aktivne uporabe kitajskega jezika in pisave, ki vključuje pridobivanje jezikovnih kompetenc na specifičnih področjih, kot so poslovanje in ekonomija, mediji in turizem, ter razvijanje kulturološke in družboslovne specializacije. V okviru programa študenti in študentke spoznajo različne tehnike prevajanja. Poleg jezikoslovnih vsebin program vključuje kulturološke predmete, v okviru katerih študentje in študentke poglobljeno obravnavajo vsebine, ki so nujne za razumevanje sodobnih družbeno-političnih in kulturnih procesov. Z naborom izbirnih predmetov lahko študenti in študentke izoblikujejo vsebino študija glede na lastne interese. Program študente in študentke usposablja za samostojno raziskovanje družbene in kulturne problematike, spodbuja razvoj kritičnega mišljenja in jim omogoči, da se razvijejo v razgledane, kreativne in etično delujoče posameznike in posameznice. Pridobljene kompetence magistrantom in magistrantkam omogočajo opravljanje samostojnega raziskovalnega in publicističnega dela ter različnih sorodnih del na kulturnem, družbenem, političnem in ekonomskem področju, ki zahtevajo samostojnost in suverenost pri vodenju in organiziranju dela.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Magistrski red.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Sinologija - enopredmetna smer
Izbrana poglavja iz kitajske literature 0 0 60 0 6 celoletni
Izbrane teme iz kitajske umetnosti 1 15 15 0 0 3 zimski
Izbrane teme iz kitajske umetnosti 2 15 15 0 0 3 letni
Klasična kitajščina 1 0 0 60 0 8 celoletni
Politika, družba, ekonomija 60 0 0 0 8 celoletni
Postopki, strategije in metode prevajanja 0 0 60 0 6 celoletni
Sodobna kitajščina 4 0 0 60 0 8 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 12
Zunanji izbirni predmeti 6
Japonologija - enopredmetna smer
Analiza in prevajanje medijskih besedil 0 60 0 0 6 zimski
Analiza in prevajanje znanstvenih besedil 1 0 60 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 36
Zunanji izbirni predmeti 12
Japonologija - dvopredmetna smer
Analiza in prevajanje medijskih besedil 0 60 0 0 6 zimski
Analiza in prevajanje znanstvenih besedil 1 0 60 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 18
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz sodobne kitajske družbe 0 0 60 0 6 celoletni
Kitajska estetika 0 0 60 0 6 celoletni
Poslovna kitajščina 0 0 60 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Civilnodružbena gibanja in sodobna Južna Koreja 30 0 0 0 3
Didaktika japonščine 1 0 30 0 0 4 celoletni
Informacijski viri in orodja za japonologe 15 15 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz japonske umetnosti 15 15 0 0 3 letni
Izbrane teme iz kitajske umetnosti 2 15 15 0 0 3 letni
Japonski jezik v medijih 15 15 0 0 3 zimski
Japonsko jezikoslovje 1 30 0 30 0 6 letni
Klasična japonščina 30 0 30 0 6 zimski
Klasične japonske odrske umetnosti 0 0 30 0 3 letni
Moderna japonska književnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Odzivi azijskih skupnosti na globalne izzive 30 0 0 0 3
Posebna poglavja iz zgodovine idej Japonske 15 15 0 0 3 letni
Sodobni korejski jezik 1 0 0 150 0 9 celoletni
Sodobni korejski jezik 2 0 0 150 0 9 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Didaktika japonščine 1 0 30 0 0 4 celoletni
Informacijski viri in orodja za japonologe 15 15 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz japonske umetnosti 15 15 0 0 3 letni
Izbrane teme iz kitajske umetnosti 2 15 15 0 0 3 letni
Japonski jezik v medijih 15 15 0 0 3 zimski
Japonsko jezikoslovje 1 30 0 30 0 6 letni
Klasična japonščina 30 0 30 0 6 zimski
Klasične japonske odrske umetnosti 0 0 30 0 3 letni
Moderna japonska književnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Posebna poglavja iz zgodovine idej Japonske 15 15 0 0 3 letni
Sodobni korejski jezik 1 0 0 150 0 9 celoletni
Sodobni korejski jezik 2 0 0 150 0 9 celoletni
2. letnik P S V D KT Semester
Sinologija - enopredmetna smer
Bralni seminar 0 0 60 0 6 celoletni
Izbrana poglavja iz kitajske filozofije 30 30 0 0 8 celoletni
Klasična kitajščina 2 0 0 60 0 6 celoletni
Magistrsko delo 0 0 0 0 17 celoletni
Metodološki seminar za magistrsko delo delo 0 60 0 0 6 celoletni
Zaključni izpit 0 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 12
Japonologija - enopredmetna smer
Analiza in prevajanje znanstvenih besedil 2 0 60 0 0 6 zimski
Magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Magistrsko delo z zagovorom 0 0 0 0 24 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 18
Zunanji izbirni predmeti 6
Japonologija - dvopredmetna smer
Analiza in prevajanje znanstvenih besedil 2 0 60 0 0 6 zimski
Magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Magistrsko delo z zagovorom 0 0 0 0 12 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz sodobne kitajske družbe 0 0 60 0 6 celoletni
Kitajska estetika 0 0 60 0 6 celoletni
Poslovna kitajščina 0 0 60 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Civilnodružbena gibanja in sodobna Južna Koreja 30 0 0 0 3
Didaktika japonščine 1 0 30 0 0 4 celoletni
Didaktika japonščine 2 - pedagoška praksa 0 30 0 0 6 zimski
Informacijski viri in orodja za japonologe 15 15 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz japonske umetnosti 15 15 0 0 3 letni
Izbrane teme iz kitajske umetnosti 2 15 15 0 0 3 letni
Japonski jezik v medijih 15 15 0 0 3 zimski
Japonsko jezikoslovje 1 30 0 30 0 6 letni
Klasična japonščina 30 0 30 0 6 zimski
Klasične japonske odrske umetnosti 0 0 30 0 3 letni
Moderna japonska književnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Odzivi azijskih skupnosti na globalne izzive 30 0 0 0 3
Posebna poglavja iz zgodovine idej Japonske 15 15 0 0 3 letni
Sodobni korejski jezik 1 0 0 150 0 9 celoletni
Sodobni korejski jezik 2 0 0 150 0 9 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Didaktika japonščine 1 0 30 0 0 4 celoletni
Didaktika japonščine 2 - pedagoška praksa 0 30 0 0 6 zimski
Informacijski viri in orodja za japonologe 15 15 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz japonske umetnosti 15 15 0 0 3 letni
Izbrane teme iz kitajske umetnosti 2 15 15 0 0 3 letni
Japonski jezik v medijih 15 15 0 0 3 zimski
Japonsko jezikoslovje 1 30 0 30 0 6 letni
Klasična japonščina 30 0 30 0 6 zimski
Klasične japonske odrske umetnosti 0 0 30 0 3 letni
Moderna japonska književnost 15 15 0 0 3 zimski, letni
Posebna poglavja iz zgodovine idej Japonske 15 15 0 0 3 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka