Analiza in prevajanje znanstvenih besedil 1

Analiza in prevajanje znanstvenih besedil 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hmeljak Marija Kristina

Študenti utrdijo znanje, ki so ga pridobili na dodiplomski stopnji, seznanjajo se z lastnostmi znanstvenih in strokovnih besedil, s koraki pri nastajanju le-teh in s specifiko japonskega znanstvenega in strokovnega jezika. Ob branju slovenskih in manj zahtevnih japonskih strokovnih in znanstvenih besedil razčlenjujejo njihovo zgradbo in spoznavajo strokovno in znanstveno izrazje. Ob utrjevanju aktivnega znanja pisne japonščine vadijo pisanje strokovnega besedila v japonščini o temi, s katero se bodo ukvarjali pri magistrski nalogi. Pri tem se urijo v zbiranju podatkov, sestavljanju osnutkov besedil, v ustnem podajanju te vsebine in končno v pisanju lažjega znanstvenega oz. strokovnega besedila.

1. Hasegawa, Yoko (2012) The Routledge course in Japanese translation. London, New York: Routledge. COBISS.SI-ID – 56044642

2. Torikai, Kumiko (2017) Yoku wakaru hon’yaku to tsuyaku. Tokio: Minerva shobo. COBISS.SI-ID – 164418819

3. Academic Japanese Kenkyukai (2002) Daigaku, daigakuin ryugakusei no nihongo 4 Ronbun sakusei hen = Japanese for International College /Graduate Students 4 Writing Essays. Tokio: ALC.

4. Japonsko-slovenski slovar, http://nl.ijs.si/jaslo/