Oddelek za azijske študije

Oddelek za azijske študije

Knjižnica Oddelka za azijske študije

Zametki sedanje knjižnice segajo približno 30 let nazaj. Prve knjige je knjižnica dobila od članov Slovenskega orientalističnega društva, članov tečaja kitajščine in japonščine, sedanjih članov  Oddelka za azijske študije in drugih ljubiteljev Kitajske, Japonske, Južne Koreje in ostale Azije.

Odkar je bil oddelek l. 1995 ustanovljen, dotok gradiva nenehoma narašča s pomočjo darov Japonske fundacije, Kitajske vlade, Korejske fundacije, privatnih donatorjev iz Slovenije, Japonske in ostale Evrope. Veliko knjig so prispevali člani (sedanji in nekdanji) oddelka in tudi študenti AŠ. Knjižnica s svojim gradivom podpira raziskovalno in pedagoško delo na oddelku. Pokriva v glavnem humanistiko, nekaj pa je tudi naravoslovnega gradiva. Razdeljena je na japonološki in sinološki del. Manjši del zajema področje Indije (nekaj polic) in še manjši področje Afrike. V zadnjem času se je knjižnica obogatila še s korejskim delom gradiva, ki hitro narašča. Približno 2/3 gradiva je v japonščini in kitajščini ostalo je v angleščini, slovenščini, korejščini ter drugih evropskih in azijskih jezikih.

Fond knjižnice obsega okoli 12.000 enot knjižničnega gradiva:

  • okoli 150 letnikov strokovnih in znanstvenih časopisov
  • okoli 414 enot neknjižnega gradiva
  • vse ostalo so monografije 

 

Vizitka

Lokacija

prizidek (Rimska c.), atrij, soba R5B

Uradne ure

pon, tor, čet, pet 10:00 - 14:00
sre 11:00 - 13:00, 14:00 - 17:00

Morebitne spremembe urnika in poletni urnik. 

Kontakti

E-naslov: ohk.aas@ff.uni-lj.si
Tel. št.: (01) 241 1450

Zaposleni

Maja Vavtar, vodja knjižnice 

Posebnosti knjižnice​

Izposoja na dom: knjige posojamo za 3 tedne, nekatere revije za 1 teden.

Izposoja v čitalnico:  revije, slovarji, enciklopedije, knjige iz posebnih zbirk, dragocena dela, doktorske disertacije, magistrska dela, diplomska dela.

 

Raziskovalno središče za Vzhodno Azijo (EARL)

Raziskovalno središče za Vzhodno Azijo (EARL) je osrednji repozitorij za tiskane in digitalne vire iz Vzhodne Azije. Temeljna naloga EARL-a je vzpostaviti čim širšo mrežo institucij iz Vzhodne Azije, ki bi kontinuirano prispevale znanstveno in strokovno literaturo ter drugo študijsko gradivo (elektronske baze podatkov, digitalizirano gradivo), in s tem spodbujati razumevanje med narodi teh regij, strokovno javnostjo, študenti in fakultetami.

EARL zagotavlja široko dostopnost virov in storitev ter promocijo partnerjev in drugih institucij, povezanih z Vzhodno Azijo. V okviru EARL-a potekajo javni dogodki (predavanja, predstavitve, okrogle mize), ki se osredotočajo na teme, pomembne tako za partnerje kakor za slovensko in mednarodno javnost. EARL je rezultat skupnih prizadevanj Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Dekana obeh fakultet sta s podpisom sporazuma o ustanovitvi EARL projektu izkazala polno podporo. Sedež EARL je na FDV.

DBPIA je obsežna zbirka več kot 2000 znanstvenih revij s področja humanistike, družboslovja, ekonomije, menedžmenta, prava, teologije, medicine, uprave, pedagogike, književnosti, umetnosti in naravoslovja. Nekaj virov je na voljo tudi v angleškem jeziku.

KRPIA je obzežna zbirka e-knjig, ki so večinoma v korejskem jeziku. Zbirka med drugim vsebuje enciklopedije, slovarje, zgodovinske in arhivske vire, biografske in druge vire povezane s korejsko zgodovino, književnostjo in medicino. Večina virov je v korejskem jeziku.
Katalog knjig v Korejskem oddelku EARL.

Trenutna zbirka knjig, ki jih je za EARL prispevala Capital Library of China (CLCN), presega 1800 naslovov in se bo vsako leto dodatno širila. CLCN tudi omogoča dostop do največjega portala digitaliziranih knjig, člankov in ostalega gradiva, CNK. Povezava za dostop (obvestilo: zbirka je v fazi vzpostavljanja dostopa; po vzpostavitvi bo oddaljen dostop možen za študente FF in FDV).

Zbirka JapanKnowledgeLib, ki jo financira Japonska fundacija, ponuja spletni dostop do osrednjih japonskih enciklopedij, slovarjev in ostalih referenčnih virov. Med drugim vključuje dostop do polnih besedil Japonske zgodovinske geografske enciklopedije, Enciklopedije Japonske zgodovine, Enciklopedije japonske, Japonskega biografskega slovarja in dostop do več dvojezičnih slovarjev. Po virih, ki so vključeni v zbirko, je možno osnovno in napredno iskanje. Omogočen je oddaljen dostop s prijavo in IP dostop z računalnikov na UL brez prijave.
Katalog knjig v Japonskem oddelku EARL.

Zanimivosti o Japonski: e-revija Življenje na Japonskem.

Guo cui xue bao ziliaoku (國粹學報全文資料庫)
Vsebuje izvode revij s prispevki uglednih kitajskih intelektualcev, ki so delovali v obdobju zatona dinastije Qing. Članki so objavljeni v klasični kitajščini med leti 1905 in 1911.

Quanwen baozhi ziliaoku (全文報紙資料庫資料庫)
Vsebuje članke 8 dnevnih časopisov: United Daily, Economics Daily, Minsheng Daily, United Evening News, The Star, Upaper, World News America, Europe Daily. Zbirka obsega preko 11.900.000 člankov. 

Sinica Sinoweb database
Omogoča dostop do polnih besedil iz arhiva štirinajstih revij najuglednejše tajvanske akademske ustanove Academia Sinica. Najstarejši viri so dostopni od leta 1928.

Sodelavke in sodelavci oddelka