Oddelek za azijske študije

Oddelek za azijske študije

Sinologija

Študij na Kitajskem (LRK) ali na Tajvanu:

 • Štipendije Konfucijevega inštituta - več
 • Poletni tečaji
 • Državne štipendije

Obvestilo o državnih štipendijah, ki velja od študijskega leta 2018/19 dalje

Katedra za sinologijo podeljuje različno dolge štipendije za jezikovno izpopolnjevanje v LR Kitajski in Tajvanu kot tudi štipendije za podiplomsko izobraževanje. Vsakoletne informacije o štipendijah bodo objavljene naknadno na oddelčni spletni strani.

Konec decembra 2018 je na predlog Oddelka za azijske študije senat Filozofske fakultete sprejel sklep, da lahko študentke in študenti, ki prejmejo štipendijo za študij v tujini koristijo možnost podaljšanja statusa (Oddaja prošenj, Podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov).

Za omenjene štipendije na katedri za sinologijo lahko kandidirajo študentke in študentje dodiplomskega in podiplomskega študija, vendar imajo prednost za pridobitev štipendij študentke in študentje drugega letnika dodiplomskega študija ter študentje in študentke prvega letnika podiplomskega študija, ki še niso koristili štipendije na prvi stopnji študija sinologije. 

Kandidatke in kandidati morajo oddati obrazec za prijavo za štipendijo skupaj z motivacijskim pismom (najmanj 300 besed) ter izpisom vseh ocen na študijskem programu Sinologija v tajništvo najkasneje do 15. januarja tekočega študijskega leta. O izboru kandidatk in kandidatov odloča kolegij katedre za sinologijo na podlagi individualnih študijskih uspehov in motivacijskega pisma.  

V kolikor je štipendij več kot interesentk in interesentov drugega letnika dodiplomskega študija in prvega letnika podiplomskega študija, se štipendije podeljujejo tudi prvim letnikom dodiplomskega študija ter drugemu letniku podiplomskega študija. 

Priznavanje študijskih obveznosti po povratku iz študijskega izpopolnjevanja v tujini

Dodatno študijsko leto se študentkam in študentom po vrnitvi iz študijskega izpopolnjevanja odobri v primeru, da na Kitajskem oziroma na Tajvanu opravijo del študijskih obveznosti po oddelčnem študijskem programu ter da pred odhodom pridobijo soglasje oddelka ter izdelajo učni načrt.  Natančne informacije o zahtevah do pridobitve statusa iz upravičenih razlogov najdete tukaj (povezava do dokumenta statusa iz upravičenih razlogov).

Študentkam in študentom vpisanim v drugi letnik dodiplomskega študija, se po prihodu iz tujine lahko priznajo naslednje študijske obveznosti za tretji letnik dodiplomskega študija:

 • Sodobni kitajski jezik 3 12 KT ( prizna le v primeru, da se opravi jezik na nadaljevalni stopnji) ali Sodobna kitajščina 2, v kolikor izpit pri tem predmetu še ni opravljen.
 • Sodobni kitajski jezik 3 – pisno izražanje 6 KT
 • Zunanji izbirni predmet 6 KT

Študentkam in študentom vpisanim v prvi letnik podiplomskega študija, se po prihodu iz tujine lahko priznajo naslednje študijske obveznosti za drugi letnik podiplomskega študija, do največ 20 KT:

 • Klasična kitajščina 1 ali 2 6 KT (v primeru predložitve potrdila o opravljenem predmetu iz klasične kitajščine)
 • Strokovni izbirni predmet 6 KT (v primeru opravljenega predmeta s področja kitajske kulture) 
 • Strokovni izbirni predmet/Zunanji izbirni predmet 3 KT  (jezikovni ali kulturološki predmeti) 
 • Magistrsko delo v obsegu 12 KT, v primeru, če študentka in študent redno sodeluje z mentorico oziroma mentorjem in se z mentorjem ali mentorico o delu na daljavo dogovori še preden odide na študijsko izpopolnjevanje v tujino.

V primeru, da štipendijo pridobijo študentje ali študentke prvega in tretjega letnika dodiplomskega študija ali drugega letnika podiplomskega študija se jim priznajo naslednje študijske obveznosti:

Za drugi letnik dodiplomskega študija (kandidati in kandidatke prvega letnika):

 • Sodobni kitajski jezik 2 12KT
 • Sodobni kitajski jezik konverzacija 6 KT
 • Zunanji izbirni predmet 6 KT

Za drugi letnik podiplomskega študija se lahko priznajo naslednje obveznosti, v kolikor jih študentka ali študent še ni opravil/a:

 • Magistrsko delo v obsegu 12 KT, v primeru, če študentka in študent redno sodeluje z mentorico oziroma mentorjem in se z mentorjem ali mentorico o delu na daljavo dogovori še preden odide na študijsko izpopolnjevanje v tujino.
 • Strokovni izbirni predmet/Zunanji izbirni predmet 3 KT  (jezikovni ali kulturološki predmeti) 
 • Klasična kitajščina 2 6 KT (v primeru predložitve potrdila o opravljenem predmetu iz klasične kitajščine)