Japonsko jezikoslovje 1

Japonsko jezikoslovje 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Golob Nina, prof. dr. Shigemori Bučar Chikako

- geneza sodobnega japonskega jezika;
- fonologija, morfologija, skladnja, leksika sod. japonkega jezika;
- pristopi k raziskovanju sod. japonskega jezika – obravnave jezika od Y. Yamade do H. Teramure;
- tipološki vidiki sodobnega japonskega jezika;
- pisava kot jezikoslovno vprašanje;
- paradigme jezikoslovnega raziskovanja japonščine v 21. stoletju

- Masaoka, Takashi (2003) Mikami bunpoo kara Teramura bunpoo e (od Mikamijeve do Teramurove slovnice), Tokyo: Kurosio; str. 16-72.
- Shibatani, Masayoshi (1999) The languages of Japan, Cambridge: Cambridge UP; str. 94-118, 140-392.
- Teramura Hideo (1984) Nihogo no sintakusu to imi (japonska skladnja in semantika), Tokyo: Kurosio; str. 75-163.