Sodobna japonščina 2

Sodobna japonščina 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:180

ECTS točke:18

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Golob Nina, doc. dr. Hrvatin Klara, izr. prof. dr. Shigemori Bučar Chikako

Vsebina

Študenti širijo besedišče in zaklad pismenk, poznavanje fraz in idiomov, besedilne pragmatike konverzacije ter poznavanje sistema spoštljivega govora (keigo). Slovnične prvine se vadijo v kontekstu tem, vezanih na Japonsko: življenje študentov na Japonskem, kulturne prireditve, popularna kultura, umetnost, tehnologija ipd. Velik poudarek na aktivni participaciji slušateljev in sprotnem delu. študenti ob utrjevanju rabe 400 pismenk, ki so jih spoznali v 1. letniku, spoznajo približno 400 novih pismenk (250 v 1. in 250 v 2. semestru ter besedišče, ki se zapisuje s skupno okoli 800 pismenkami; naučijo se standardnega zapisa besedišča okoli 4000 besed, ki se zapisuje s temi pismenkami, in posebnosti rabe glede na tip besedila in stopnjo formalnosti.