Fonetika korejščine 2

Fonetika korejščine 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. mag. Vučkovič Eva, doc. dr. Ryu Hyeonsook

Vsebina

Razumevanje in raba osnovnih stavčnih vzorcev, osnovnih členkov in veznikov ter najbolj pogostih glagolskih in pridevniških oblik glede na čas, trdilnega in nikalnega stavka. Pravilna tvorba korejskih samoglasnikov soglasnikov. Dialogi, v katerih se uporabljajo poznane fraze in osnovne stavčne strukture. Tvorba enostavnih vprašanj. Takojšnje odgovarjanje na enostavna vprašanja. Slušno razumevanje dialogov o vsakdanjih in posebnih tematikah.