Uvod v japonsko književnost 1

Uvod v japonsko književnost 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Shigemori Bučar Chikako

Vsebina

Pregled japonske književnosti od začetka do danes:
- centralizacija Japonske in začetki pismenosti, vpliv kitajskega kulturnega kroga,
- kulturno in politično zorenje v obdobju Nara: budizem, cesarske kronike, indigena književnost (Man'yoosyuu, prva proza),
- razcvet in zaton dvora v obdobju Heian (dnevniki, pojav romana, pripovedna dela setuwa, cesarske antologije pesmi),
- vzpon vojaštva in nove literarne oblike v obdobju Kamakura,
- literatura v obdobju politične nestabilnosti, pojav gledališča in novih oblik poezije v obdobju Muromati,
- konsolidacija v obdobju Edo in pojav meščanske književnosti,
- odprtje zunanjemu svetu in obnova Meiji - konec klasične književnosti, vloga literature pri nastanku "nacionalnega jezika" in novi tokovi na prelomu iz 19. v 20. stoletje;
- literatura pod pritiskom militarizacije - od puroretaria bungaku do nacionalizma;
- povojno obdobje demokracije in ponovni razcvet;
- postindustrijska družba in avtorji zadnje četrtine 20. stoletja.