Uvod v japonsko jezikoslovje 2

Uvod v japonsko jezikoslovje 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Golob Nina, doc. dr. Hmeljak Marija Kristina

Utrjevanje znanja, pridobljenega pri predmetu Uvod v japonsko jezikoslovje 1, o osnovni zgradbi japonščine od pisave, glasoslovja in morfologije preko ravni stavka oz. povedi do besedilne ravni:
- pisava: principi rabe kitajskih pismenk in japonskih zlogovnih pisav;
- glasoslovje: japonske specifike (kratki in dolgi samoglasniki, sistem naglaševanja, protistava s slovenskim glasovnim sistemom);
- besedne vrste in njihove značilnosti,
- skladnja (struktura povedka in aktantov, način, vid in čas, modalnost, besedilni členki).
- temelji besediloslovja japonščine (besedilni členki),
- temelji pragmatike (spoštljivi govor, moški in ženski govor).

Shibatani, M. ( 1999) Languages of Japan. Cambridge: Cambridge University Press. COBISS.SI-ID - 39872354
Wakatte tsukaeru nihongo : chukyu reberu (2004) Tokyo : 3A Corporation. COBISS.SI-ID - 161972227