Kontakt

01/241 1204
saso.jerse@guest.arnes.si

Govorilne ure

ZS torek, 12.00-13.00
LS ponedeljek 12.00-13.00
Kabinet 113

Oddelek za zgodovino

izr. prof. dr. Sašo Jerše


Izobrazba

2004: doktor znanosti s področja zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
1999: MA in Central European History (Central European University, Budimpešta)
1998: univerzitetni diplomirani zgodovinar (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)


Akademska kariera

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
2015: izredni profesor za področje slovenske in obče zgodovine zgodnjega novega veka
2010: docent za področje slovenske in obče zgodovine zgodnjega novega veka
2004: venia legendi za področje slovenske in obče zgodovine zgodnjega novega veka 
1998–2004: mladi raziskovalec 


Daljša gostovanja v tujini

2009–2010: Univerza v Gradcu
2004–2005: Univerza v Bonnu


Raziskovalno in strokovno delo
2010–: član razikovalne skupine Verwaltungs- und Verfassungsgeschichte der Habsburger Monarchie (Univerza na Dunaju, Inštitut za zgodovino)
2004–: član ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)
Član Slovenske matice
Član dunajskega Inštituta za proučevanje zgodovine zgodnjega novega veka (Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit)

 

Raziskovalna področja

Politična in pravna zgodovina dežel Notranje Avstrije v zgodnjem novem veku; zgodovina reformacije in protestantizma; zgodovina političnih idej v zgodnjem novem veku; zgodovina historične misli; spominske študije.

 

Pomembne objave

Jerše, Sašo, ur. 2017. Leukhup! Kmečko uporništvo v obdobju predmoderne – Zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije. Ljubljana: Slovenska matica, ZRC SAZU, Posavski muzej Brežice.

Jerše, Sašo. 2017. »Slovenski kraji spomina. Pojmi, teze in perspektive zgodovinskih raziskav.« Zgodovinski časopis 71, št. 1–2: 246–267. 

Jerše, Sašo. 2016. Im Schutz und Schirm des Reiches. Spielräume der Reichspolitik der innerösterreichischen Landstände im 16. Jahrhundert, Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs, ur. Brigitte Mazohl, Bd. 110. Wien, Weimar, Köln: Boehlau Verlag.

Jerše, Sašo. 2013. »Glaube, Hoffnung, Herrschaft. Die ‚imaginaires politiques‘ Innerösterreichs im Zeitalter des religiös-politischen Konflikts.« Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 121: 352–373.

Jerše, Sašo. 2009. Vera in hotenja. Študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana: Slovenska matica

Bibliografija

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20201022_123522_19340.html

https://uni-aas.academia.edu/SašoJerše

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo
26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...