Kontakt

01/241 1206
rok.stergar@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Vsak ponedeljek od 10:30 do 11:30.
Kabinet 114

Oddelek za zgodovino

izr. prof. dr. Rok Stergar

Izobrazba

- doktor znanosti s področja zgodovine (2003, Univerza v Ljubljani)

- univerzitetni diplomirani zgodovinar (1998, Univerza v Ljubljani)

 

Akademska in poklicna kariera

Akademska kariera

FF, Oddelek za zgodovino

- izredni profesor (2013-)

- docent (2007-2013)

- asistent (1998-2007)

 

Daljša gostovanja na tujih univerzah

- Univerza v Zagrebu, Hrvaška (februar-maj 2015)

 

Raziskovalno in strokovno delo

- 2020--: vodja projekta Šole in imperialne, nacionalne in transnacionalne identifikacije: Habsburška monarhija, Jugoslavija in Slovenija (ARRS)

- 2020--: raziskovalec v projektu Ustvarjanje, vzdrževanje, ponovna uporaba: mejne komisije kot ključ za razumevanje sodobnih meja (ARRS)

- 2020--: sodelavec-svetovalec v ERC Advanced projektu ECOINT (European Research Council)

- 2019: vodja projekta AD Romam: Griechisch-Katholische Priester aus dem habsburgischen Galizien in Rom – Eine Bestandaufnahme (OeAD Kooperationsstelle Lemberg)

- 2019--: raziskovalec v projektu Postimperialne tranzicije in transformacije iz lokalne perspektive: slovenska mejna območja med dvojno monarhijo in nacionalnimi državami (1918–1923) (ARRS)

- 2017--: kooperacijski partner v raziskovalnem projektu Habsburg Army Multilingualism and Military-Civil Relations, 1868-1914 (FWF Austrian Science Fund)

- 2007-2011: raziskovalec v projektu Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu (Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport, Republika Hrvaška)

- 2004-: raziskovalec v programu Slovenska zgodovina (ARRS)

- 2003: vodja projekta Die Geschichte und Mythen des Mittelalters und das Entstehen der modernen Nation im 19. Jahrhundert (Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut)

 

- recenzent revij Acta historiae artis Slovenica, Acta Histriae, Ars et Humanitas, Austrian History Yearbook, Central European History, CEPS Journal, Dve domovini / Two Homelands, European Review of History / Revue européenne d'histoire, First World War Studies, Hungarian Historical Review, Journal of Historical Sociology, Nationalities Papers, Povijesni prilozi, Prispevki za novejšo zgodovino, Zgodovinski časopis

- recenzent monografij za Berghahn Books, Cankarjeva založba, Jagiellonian University Press, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Slovenska matica, Založba INZ, Založba ZRC, Znanstvena založba Filozofske fakultete

 

- ocenjevalec projektnih prijav za FWF Austrian Science Fund, GAČR Czech Science Foundation, Ministrstvo za prosveto in znanost Republike Srbije

- evaluator znanstvene produkcije raziskovalnih inštitutov Češke akademije znanosti

 

Raziskovalna področja

zgodovina Srednje in Jugovzhodne Evrope, zgodovina nacionalizmov, prva svetovna vojna

Nedavne objave

Stergar, Rok. 2020. „Habsburg South Slavs in Peace and War, 1912-1918“. In John R. Lampe and Ulf Brunnbauer, eds. Routledge Handbook of Balkan and Southeast European History, 181-190. Abingdon, Oxon, New York, N.Y: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429464799-25

—. 2020. „Continuity, Pragmatism, and Ethnolinguistic Nationalism: Public Administration in Slovenia during the Early Years of Yugoslavia“. V Peter Becker, Therese Garstenauer, Veronika Helfert, Karl Megner, Guenther Steiner in Thomas Stockinger, ur., Hofratsdämmerung? Verwaltung und ihr Personal in den Nachfolgestaaten der Habsburgermonarchie 1918 bis 1920, 179-192. Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 75. Wien: Böhlau. http://doi.org/10.7767/9783205211525.179

—. 2019. „L'expérience des soldats austro-hongrois sur le front austro-italien: le problème du ravitaillement en vivres“. V Giovanni L. Fontana in Marco Mondini, ur. Soldati e quotidianità della guerra, 13-30. Ricerche di storia, 4. Ospedaletto (Pisa).

—. 2019. „The Evolution of Linguistic Policies and Practices of the Austro-Hungarian Armed Forces in the Era of Ethnic Nationalisms: The Case of Ljubljana-Laibach“. V Markian Prokopovych, Carl Bethke in Tamara Scheer, ur. Language Diversity in the Late Habsburg Empire, 50-71. Central and Eastern Europe, 9. Leiden, Boston: Brill. http://doi.org/10.1163/9789004407978_005

Stergar, Rok in Tamara Scheer. 2018. „Ethnic Boxes: The Unintended Consequences of Habsburg Bureaucratic Classification“. Nationalities Papers 46. 575-591. https://doi.org/10.1080/00905992.2018.1448374

 

Popolna bibliografija je na voljo na COBISS

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo
26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...