22. 07. 2024 | 18:00, 6

Kritična stilistika v interpretaciji besedila: primer Cankarjevih političnih spisov

Maiken Ana Kores, Prevajanje - 2. stopnja- E

Mentor: prof. dr. Vojko Gorjanc

23. 07. 2024 | 11:00, spletna povezava
Oddelek za zgodovino

Uprava freisinških posesti na Kranjskem v srednjem veku

Gregor Gartner, Zgodovina - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Peter Štih

04. 09. 2024 | 11:00, Modra soba
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Emancipacija irske identitete in književnosti na prelomu 19. in 20. stoletja

Nebojša Vukčević, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Literarne vede

Mentor: prof. dr. Igor Maver, prof. dr. Boris Novak