26. 05. 2022 | 12:10, 430
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Word-Formation Tasks in the Context of Short Stories in an EFL Classroom

Andrej Novinec, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Jason Frederick Blake

26. 05. 2022 | 14:00, Kabinet 423 tajništvo
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Socialno obrobje in empatija v Cankarjevem romanu Hiša Marije Pomočnice in Hauptmannovi drami Hannele gre v nebesa

Petruša Golja, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Vanesa Matajc

26. 05. 2022 | 14:00, Kabinet 423 tajništvo
Oddelek za slovenistiko

Socialno obrobje in empatija v Cankarjevem romanu Hiša Marije Pomočnice in Hauptmannovi drami Hannele gre v nebesa

Petruša Golja, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Alojzija Zupan Sosič

01. 06. 2022 | 13:00, 434
Oddelek za filozofijo

VPRAŠANJE ZASEBNOSTI V ČASU INFORMACIJSKE REVOLUCIJE

Nina Bevk, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Olga Markič

07. 06. 2022 | 10:00, Sejna soba Zavetiška AR
Oddelek za arheologijo

Določanje pleistocenskih virov prehrane z različnimi modernimi analizami

Ines Nabernik Bošnjak, Arheologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Simona Petru

08. 06. 2022 | 09:00, 532
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Spodbujanje bralne pismenosti in bralne kulture fantov v osnovni šoli

Lucija Gerbec, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Vlasta Novak Zabukovec, prof. dr. Polona Vilar

23. 06. 2022 | 09:00, 532
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Mnenje študentov o storitvah Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani

Mark Munda, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Cvetka Teja Koler Povh