28. 10. 2021 | 14:00, Modra soba
Oddelek za psihologijo

Analiza komunikacije v kazenskih sodnih procesih z uporabo Griffithsove mape vprašanj

Kaja Jaklin, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Eksperimentalna psihologija

Mentor: izr. prof. dr. Igor Areh, red. prof. dr. Marko Polič

21. 10. 2021 | 13:00, Modra soba
Oddelek za psihologijo

Model pojasnjevanja učnega vedenja in uspešnosti z vidika kakovosti medosebnih odnosov

Klaudija Šterman Ivančič, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Aplikativne psihološke študije

Mentor: red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček

19. 10. 2021 | 13:00, Modra soba
Oddelek za psihologijo

Odnos med organizacijsko klimo, delovno zavzetostjo in učinkovitostjo starejših zaposlenih

Jernej Jelenko, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Aplikativne psihološke študije

Mentor: doc. dr. Nina Tomaževič, red. prof. dr. Eva Boštjančič