21. 01. 2022 | 11:00, Modra soba
Oddelek za psihologijo

Učinkovitost celostnega zdravljenja na psihiatričnem odprtem oddelku

Irena Hostnikar, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Emil Benedik, red. prof. dr. Gregor Žvelc

17. 01. 2022 | 09:00, 115
Oddelek za psihologijo

Psihološki vidiki oseb po amputaciji uda: kvalitativna raziskava

Nuša Kastelic, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: red. prof. dr. Gregor Žvelc

17. 01. 2022 | 09:00, Modra soba
Oddelek za psihologijo

Odnos med socialnim položajem učencev v razredu in njihovo vlogo pri medvrstniškem nasilju

Mateja Habjanič, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Tina Pirc