Govorilne ure

GU 2019/20:

Po dogovoru


Kabinet 314

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

lekt. dr. Lara Burazer

doc. dr. Lara Burazer (1970, Ljubljana)

Dr. Lara Burazer se je po končani Srednji šoli za družboslovje in splošno kulturo v Ljubljani (1989) in po osemmesečnem bivanju v Veliki Britaniji (1990/91) vpisala na študij angleškega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki ga je uspešno zaključila aprila 1997.

V šolskem letu 1997/98 se je kot asistentka-stažistka zaposlila na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani in bila leta 1998 izvoljena v naziv asistentke. Septembra 1999 je pod mentorstvom izr.prof.dr. Irene Kovačič na Oddelku za anglistiko in amerikansitiko Filozofske fakultete v Ljubljani uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom 'Raba glagolskih oblik kot kohezivnih prvin v slovenskih in angleških besedilih'. Aprila 2008 je bila izvoljena v naziv Lektorice za angleški jezik. Okrobra 2011 je pod mentorstvom izr.prof.dr. Davida Limona zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Zaznava in upoštevanje besedilnih značilnosti ob prevajanju ter njihov vpliv na sprejemljivost prevodov.

Na Oddelku za prevajalstvo je na dodiplomski stopnji poučevala poleg Jezikovnih vaj tudi Tvorjenje besedil, Medejezikovno posredovanje, na specialističnem študiju tolmačenja pa Angleške jezikovne vaje.

V letih 2001-2002 je bivala v Združenih državah Amerike, kjer se je dodatno strokovno izobraževala in aktivno sodelovala na projektu Human Linguistics ('Lingvistika človeka'), pod vodstvom prof. dr. Victorja H. Yngveja.

Od marca 2008 je zaposlena na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, UL, kjer kot lektorica z doktoratom poučuje Jazik v rabi in Jezikovne zmožnosti ter Ameriško družbo in kulturo.

Marca 2020 je bila izvoljena v naziv docentke za področje didaktike angleškega jezika. Z akademskim letom 2020-21 poleg nekaterih drugih predmetov na Katedri za didaktiko prevzema poučevanje seminarskih vaj iz specialne didaktike: Poučevanje angleščine kot jezika stroke, Poučevanje angleščine v različnih starostnih skupinah in Trendi v poučevanju angleščine.

Svoje znanstveno delo nadaljuje z objavami v domačih in tujih revijah (Vestnik, Slovenski jezik, Linguistica, Razprave II. Razreda, ELOPE, BAS Journal) ter z udeležbo na mednarodnih konferencah (SLE, LACUS, EST, SDAŠ).

BURAZER, Lara. A Contemporary Take on American Culture: The Effects and the Price of Exceptionalism, znanstveni članek, Romanian Society for British and American Studies - British and American Studies Journal (BAS Journal), 2020 edition; vol.  XXVI, 2020, Timi?oara: Editura Universită?ii de Vest, pp. 67 - 76. ISSN print 1224-3086, ISSN-L 1224-3086, ISSN online 2457-7715, ISSN-L 1224-3086. [COBISS.SI-ID 19651843]

BURAZER, Lara. Examining the differences in assessing quality of translations and acceptability of texts. ELOPE : English language overseas perspectives and enquiries, ISSN 1581-8918. [Tiskana izd.], Autumn 2013, vol. 10, str. 127-137. [COBISS.SI-ID 54432354]

BURAZER, Lara. A formal definition of expectation procedures within the theory of human linguistics and their importance in communicating activities. Razprave. [Razred 2]. Classis 2, Razred za filološke in literarne vede, Philologia et litterae, ISSN 0560-2920, 2007, 20, str. 21-35. [COBISS.SI-ID 27523117]

BURAZER, Lara. Referring and the context of situation in view of the human linguistics approach. Linguistica, ISSN 0024-3922. [Tiskana izd.], 2006, letn. 46, št. 2, str. 61-70. [COBISS.SI-ID 33413986]

BURAZER, Lara. Reconstituting notions of reference. V: YNGVE, Victor H. (ur.), WASIK, Zdzisław (ur.). Hard-science linguistics. London; New York: Continuum. 2004, str. [115]-128. [COBISS.SI-ID 40086114]
[tip COBISS: 1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji]

BURAZER, Lara. Glagolska referenca (nanašanje) kot oblika ustvarjanja kohezije. Slovenski jezik - Slovene linguistic studies, ISSN 1408-2616. [Tiskana izd.], 2001, 3, str. [58]-67. [COBISS.SI-ID 23215202]

Na tej profesionalni mreži najdete zanimivosti o mojem sodelovanju na različnih projektih, kot tudi informacije o mojih znanstvenih publikacijah in drugih (kreativnih) podvigih:

https://si.linkedin.com/in/lara-burazer-a9a53a4a

Povezava na posnetek oddaje Aktualno z Matevžem Malčičem, kjer sem se pogovarjala o ameriški kulturi:

https://www.youtube.com/watch?v=gRpJKs-Lh30

Povezava na oddajo Preverjeno, kjer sem se z Darjo Tibaot Ciringer pogovarjala o položaju ameriške kulture v današnji družbi:

https://www.24ur.com/video?video=61850533

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo
26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo
06. 11. 2019
Oddelek za arheologijo

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

Piškotki Politika zasebnosti

Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...