Govorilne ure

junij in september: po dogovoru

Kabinet

328

Oddelek za klasično filologijo

prof. dr. Jerneja Kavčič

Na Oddelku za klasično filologije Filozofske fakultete v Ljubljani je leta 1999 diplomirala iz latinskega jezika in književnosti ter iz grškega jezika in književnosti. Leta 2003 je na isti univerzi doktorirala z disertacijo »Slogovne in skladenjske značilnosti neosebnih glagolskih oblik v grški prozi zgodnjega srednjega veka« (mentor: prof. dr. Matjaž Babič, Univerza v Ljubljani; somentor: prof. dr. Athanasios Markopoulos, Univerza v Atenah). Med letoma 2000 in 2004 je bila na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani mlada raziskovalka za področje grškega jezika, med letoma 2005 in 2007 pa podoktorska raziskovalka pod mentorstvom akademika prof. dr. Janeza Orešnika (naslov raziskovalnega projekta: »Skladnja nedoločnika in deležnika v klasični grščini z vidika teorije naravnosti«). Leta 2005 je postala docentka, leta 2021 pa redna profesorica na Oddelku za klasično filologijo. Med letoma 2009 in 2013 je bila predstojnica istega oddelka. Latinski jezik in grški jezik je poučevala tudi na Oddelku za zgodovino Univerze v Mariboru (2003-2004) ter na Gimnaziji Poljane (2003-2004) in na Gimnaziji Škofja Loka (1997-1998). Od leta 2012 je predsednica Državne maturitetne komisije za splošno maturo iz grščine. V letih 2013 in 2021 je prejela Nagrado Študentskega sveta Filozofske fakultete za nadpovprečne pedagoške dosežke.

Izpopolnjevala se je na več tujih univerzah: v času podiplomskega študija na Univerzi na Kreti kot štipendistka grške vlade (2000-2001), kot podoktorska raziskovalka pa na Univerzi v Atenah (2009, štipendija Onasisove fundacije) ter na Ohio State University v ZDA (2015, štipendistka Slovenske znanstvene iniciative). Kot udeleženka mednarodnih konferenc in kot vabljena predavateljica je predavala na več tujih univerzah. Od leta 2019 je članica raziskovalne skupine Laboratory for the Greek Dialectology, ki pod vodstvom Briana D. Josepha deluje na Ohio State University (Columbus, ZDA): https://u.osu.edu/greekdialectology/projects/. V zimskem semestru študijskega leta 2021/2022 je kot gostujoča profesorica poučevala Zgodovino grškega jezika na Masarykovi univerzi v Brnu.

Večina njenih objav sega na področje zgodovine grškega jezika. Obravnava teme, kot so skladnja zlasti neosebnih glagolskih oblik (v klasični in poklasični grščini), skladnja in semantika grškega perfekta, pa tudi sociolingvistična vprašanja, ki se dotikajo stikov med govorci latinščine in grščine Rimskem cesarstvu. V doktorski disertaciji je z vidika ti. slovenske šole teorije naravnosti (ali naravne skladnje) obravnavala zgodovino grškega nedoločnika in to teorijo preverila na primeru grškega jezika. Je avtorica prvega slovensko-novogrškega in novogrško-slovenskega slovarja (Cankarjeva založba, Ljubljana, 2006) in novogrške slovnice, napisane v slovenskem jeziku (Znanstvena založba FF UL, 2011). V zadnjem času se še posebej posveča razvoju metodologije poučevanja novogrškega jezika v primeru predznanja klasične grščine. Izdala je tudi nekaj prevodov iz latinskega in grškega jezika (Apicij, Avguštin, Plutarh). Od l. 2008 je skupaj z Markom Marinčičem urednica slovenske revije za antične in humanistične študije Keria: Studia Latina et Graeca.

RAZPRAVE

»The Classical Norm and Varieties of Post-Classical Greek: Expressions of Anteriority and Posteriority in a Corpus of Official Documents«, v: Varieties of Post-Classical and Byzantine Greek, ur. Klaas Bentein in Mark Janse, 265-298. Berlin: De Gruyter, 2021.

»The past-oriented aorist infinitive in Post-Classical literary texts: A parallel with the use of the aorist injunctive in Vedic Sanskrit?« Glotta, Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache 96, 2020. 82-118.

»Examining a hypothesis about the past-oriented aorist infinitive in Post-Classical Greek«, Transactions of the Philological Society 118, 1, 2020. 1-28.

»The decline of the aorist infinitive in Ancient Greek declarative infinitive clauses.« Journal of Greek Linguistics, 16, 2, 2016. 266–311.

»Variation in expressing temporal and aspectual distinctions in complement clauses: A study of the Greek non-literary papyri of the Roman period«, v: Variation and Change in Ancient Greek Tense, Aspect and Modality, ur. Klaas Bentein, Mark Janse in Jorie Soltic, Amsterdam Studies in Classical Philology. Leiden: Brill, 2017, 22-55.

»A diachronic perspective on the semantics of AcI clauses in Greek«, v: Infinitives at the Syntax-Semantics Interface: A Diachronic Perspective, ur. Łukasz Jedrzeyowski in Ulrike Demske, Berlin: De Gruyter, 2017, 81-111.

KNJIGE

Novogrška slovnica, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 (ponatis 2016).

Novogrško-slovenski in slovensko-novogrški evropski slovar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2006.

The Syntax of the Infinitive and the Participle in Early Byzantine Greek: An Interpretation in Terms of Naturalness Theory. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2005.

CELOTNA BIBLIOGRAFIJA (Cobiss): 

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20191115160205-21578.html

 

Spletna stran Greek Ancient and Modern, projekt z Brianom D. Josephom (OSU) in Christopherjem Brownom (OSU)

https://u.osu.edu/greek/

Mreža za preučevanje poklasične grščine (Postclassical Greek Network):

https://postclassicalgreeknetwork.uni-koeln.de/

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

18. 09. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dan dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani