Kontakt

+386 1 2411 518
anja.moric@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Prvi semester: /
Drugi semester: ponedeljek, 15.00 (predhodna najava po e-pošti na anja.moric@ff.uni-lj.si)

Kabinet

306 ZAVETIŠKA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

doc. dr. Anja Moric

Anja Moric je diplomirala iz politologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani (2007), kjer je tudi doktorirala (2016). Terensko delo za doktorsko nalogo Slovenski Nemci v diaspori je izvedla v Sloveniji, Avstriji, ZDA in Kanadi. Prejela je Priznanje profesorja Klinarja za najboljšo doktorsko disertacijo s področja etničnih skupin, migracij ali družbene slojevitosti (2016). Študirala je tudi etnologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Od 2016 je direktorica Zavoda Putscherle, centra za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine, kjer pripravlja in koordinira projekte za interpretacijo in ohranjanje kulturne dediščine na Kočevskem. Je avtorica treh in soavtorica dveh razstav. Sodelovala je pri razstavi in razstavnem katalogu EuroVisoinLab v Muzeju novejše zgodovine Slovenije (program EMEE), 2015, ki je 2016 prejela nagrado ICOM. V okviru delavnic Slovenskega etnološkega društva je sodelovala pri urejanju etnografskih zbirk Pr' Mnčkenih v Travi pri Dragi (2013), Zbirke Zajskih v Bezgovici pri Osilnici (2014) in zbirke Adamovih v gradu Turn pri Dragatušu (2016). Je avtorica treh etnografskih filmov. Predavala je na številnih znanstvenih in strokovnih simpozijih v Sloveniji in tujini, med drugim na povabilo Gottscheer Heritage and Genealogy Association na St. Michael's College-u v Torontu, Kanada (2015). 

Od 2017 je članica izvršnega odbora Slovenskega etnološkega društva, v okviru katerega je leta 2019 prevzela vodenje Delovne skupine za Slovence izven meja Republike Slovenije.

Za svoje delo na področju ohranjanja kulturne dediščine Kočevske je prejela priznanje Gottscheer Heritage and Genealogy Association iz Amerike (2018) in Plaketo župana občine Kočevje (2018).

 

Zaposlitev:

 • Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2017- ),
 • Glasbenonarodopisni inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2019- ).

 

Izbrani projekti:

Izbrane publikacije:

 • (s Perinić Lewis, Ana) Peter Klepec - silni slovensko-hrvaški junak. V: Jezernik, Božidar (ur.), Slavec Gradišnik, Ingrid (ur.). Močni, modri in dobri : junaki v slovenski folklori. 1. e-izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 109-140, ilustr. Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 48. ISBN 978-961-06-0263-7. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/173/269/4464-1.
 • Territorial Identifications of the Gottschee Germans: diaspora - homeland relation. Motus in verbo, ISSN 1339-0392, 2018, vol. 7, no 1, str. 7-21, graf. prikazi. http://www.motus.umb.sk/archive/13.
 • (s Perinić Lewis, Ana) Petar Klepac/Peter Klepec/Pitr Kljepc: a borderland hero and the manifestations of his strength. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, ISSN 0547-2504, 2018, vol. 55, no. 1, str. 135-158. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=298943.
 • Nesnovna kulturna dediščina kočevskih Nemcev: včeraj in danes, med staro in novimi domovinami = Intangible cultural heritage of Gottschee Germans: in times past and today, between old homeland and new homelands. V: ANDRES, Rok (ur.), et al. Slovanski jeziki na stičišču kultur: konferenčni e-zbornik. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija. 2016, str. 103-116. http://www.slov.si/wpcontent/uploads/2016/06/zbornik_mladih_slasvistov_2016.pdf.
 • Peter Klepec: from a (local) hero to an allegory (national) of weakness. V: ŠABEC, Maja (ur.). Mit in pogled = El mito y la mirada = Le mythe et le regard = Myth and gaze, (Ars & humanitas, ISSN 1854-9632, št. 9, 1). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2015, [Letn.] 9, [št.] 1, str. 204-226.
 • Domovina globoko v srcu: Kočevski Nemci v diaspori. Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta], 2014, letn. 24 = 75, str. 81-104. http://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_24_moric_domovina_1.pdf. 
 • The maintenance of Gottscheerisch, the dialect of Gottschee Germans in Slovenia, Austria, Germany, Canada and the USA. Europa ethnica: Nationalitätenfragen, 2011, jg. 68, [Htf.]. 1/2, str. 21-31.
 • Ohranjanje kočevarščine, narečja kočevskih Nemcev, v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Kanadi in ZDA. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja, 2010, št. 61, str. 92-119.
 • (skupaj z: Žerjal, Borut, Cigut, Kaja, Koveš, Urša, Demšar Fila, Maša, Zelenc, Mirjam) Occupa, resiste y produce!: delavski prevzemi podjetij v Argentini in Sloveniji. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2015, 55, št. 1/2, str. 57-66
 • Vitrine spomina: katalog k razstavi o prebivalcih Kočevske = Showcases of memory: catalogue of the exhibition on the inhabitants of the Gottschee area = Vitrinen des Gedenkens: Katalog zur Ausstellung von den Einwohnern des Gottschee-Landes. Stara Cerkev: Zavod Putscherle, center za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine, 2017.

 

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu