Oddelek za slovenistiko
Oddelek za slovenistiko
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slavistiko, Oddelek za slovenistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Oddelek za slovenistiko
Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Oddelek za slovenistiko
Oddelek za slovenistiko