Uvod v psiholingvistiko in nevrolingvistiko

Uvod v psiholingvistiko in nevrolingvistiko

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Manouilidou Christina

- Psiholingvistika: zgodovina, raziskovalna vprašanja, cilji, metode
- Vrste procesiranja jezika
- Percepcija govora
- Razumevanje povedi
- Mentalni slovar
- Morfološka dekompozicija
- Jezik in misel
- Uvod v nevrolingvistiko
- Metode in tehnike v nevrolingvistiki
- Jezik pri afaziji
- Jezik pri zdravem staranju ter pri demenci
- Branje in disleksija
- Pregled psiholingvističnih in nevrolingvističnih raziskav na rojenih govorcih slovenščine

- Carroll, D. (2008). Psychology of language. Thompson-Wadsworth https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/846331
- Golden M. (1996). O Jeziku in jezikoslovju. Filozofska fakulteta. Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Ljubljana. . COBISS.SI-ID1-14381056
- Harley, T. (2008). The psychology of Language: from data to theory. Psychology Press. COBISS.SI-ID - 1943923
- Stemmer, B. H. Whitaker (Eds) (2007). Handbook of the Neuroscience of Language, Academic Press. https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/1000000000363596
- Traxler, M. (2012). Introduction to Psycholinguistics: understanding language science, Wiley-Blackwell. COBISS.SI-ID - 64867170