Upravljanje v kulturi

Upravljanje v kulturi

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cvar Nina, doc. dr. Podreka Jasna, prof. dr. Vidmar Horvat Ksenija

Predmet definira postopke, ki so specifični za upravljanje na področju kulture, in posebnosti slovenskega kulturnega prostora (delovanje nevladnih organizacij in javnega sektorja).

Osredotoča se predvsem na prvo fazo upravljanja, se pravi na strateško načrtovanje kulturnega projekta (denimo hipotetični model kulturnega projekta-gledališki festival) v fazi pred realizacijo:
- definiranje ideje projekta;
- definiranje socialnega okolja;
- definiranje zainteresirane javnosti;
- definiranje ciljev projekta;
- terminsko načrtovanje kulturnega projekta;
- kadrovsko načrtovanje kulturnega projekta in priprava tipskih pogodb;
- finančno načrtovanje kulturnega projekta (prihodki, odhodki);
- oblikovanje načrta za promocijo in marketing projekta (sodelovanje z mediji);
- definiranje strategije za pridobivanje sponzorstva.

Predmet obsega tudi analizo možnosti za javno subvencioniranje kulturnega projekta v Sloveniji in tujini.
Predmet je interdisciplinarno zasnovan, saj vključuje spoznanja in vedenja s področja sociologije, kulturologije, ekonomije, prava itd.

Izbrana poglavja iz:
• Uroš Grilc (ur.): Analiza stanja na področju kulture in predlog prednostnih ciljev, Ministrstvo za kulturo RS, Ljubljana 2002 COBISS.SI-ID – 120447232

Dodatni viri in literatura: Izbrana poglavja iz:
• Francois Colbert, Jacques Nantel, Suzanne Bilodeau, William D. Poole (ur.): Marketing Culture and the Art, Paul & Co Pub Consortium, Montreal, 1995 (izbrana poglavja)
• Matthias Karmasin, Carsten Winter (ur.): Grundlagen des Medienmanagements, UTB Verlag, Stuttgart 2003 (izbrana poglavja bodo na voljo v slovenščini)
• Volker Kirschenberg: Corporate arts Sponsorship; v: Ruth Towse (ur.): The Handbook of Cultural Economics, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2003, str. 143-151

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004-2007, Uradni list RS, št. 28/ 2004
Dodatna literatura (vzorci pogodb, marketinških in finančnih načrtov itd.) bo študentom in študentkam posredovana med predavanji in seminarji.