Umetnostni sistem in razstavljanje sodobne umetnosti

Umetnostni sistem in razstavljanje sodobne umetnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Žerovc Beti

Vsebina

Predmet uvaja študente v poznavanje in razumevanje umetnostnega sistema in njegovih ključnih deležnikov. Študentje spoznavajo raznovrstne vidike razstavljanja sodobne in moderne umetnosti.
Izbrane vsebine:
- zgodovinski razvoj umetnostnega sistema in njegove specifike;
- razvoj umetnostnega trga in likovne kritike; zanikana ekonomija;
- zbiralci; zgodovina in načini zbiranja sodobne umetnosti;
- kulturna politika in vloga države v sodobni umetnosti;
- procesi institucionalizacije sodobne umetnosti; muzealizacija umetnosti, bienalizacija umetnosti;
- institucionalni sektor in tržni sektor sodobne umetnosti; kako je oblikovana vez med institucionalnim in tržnim sektorjem;
- razvoj statusa umetnika, umetniškega delovanja in umetniške profesionalne etike v odnosu do naštetih elementov;
- razvoj razstavljanja sodobne umetnosti; zgodovinski pregled različnih praks razstavljanja in z razstavljanjem povezanega pisanja o umetnosti (razstavna in kataložna besedila, likovna kritika in poročanje o razstavah v medijih itd.);
- razvoj fenomena kuratorstva in njegov vpliv na umetniško produkcijo;
- razstavljanje sodobne umetnosti v Sloveniji in njegova zgodovina.
Vsebine seminarja se vsako leto lahko nekoliko spreminjajo. Izbrane so tako, da študentom omogočajo spoznavanje čim bolj aktualne in raznovrstne problematike s področja obravnavanih vsebin. Del seminarja poteka na terenu.