Terenske vaje III

Terenske vaje III

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Novak Klemenčič Renata

Vsebina

Vsebine terenskih vaj so vezane na predavanja (pregledi slovenske in obče umetnosti, usmeritveni strokovni predmeti) in seminarje, vendar se obenem fleksibilno prilagajajo aktualnim dogajanjem v stroki (trenutni spomeniškovarstveni posegi, nova odkritja na terenu, pomembne razstave itd.). Pod vodstvom izvajalca študentje teoretična znanja, ki jih prejmejo pri predavanjih in seminarjih, uporabljajo v praksi in jih aplicirajo ob analizi izbranih spomenikov. Lokacije so izbrane tako, da se študentje soočajo s čim kompleksnejšo in raznovrstno umetnostnozgodovinsko problematiko (arhitektura, kiparstvo, slikarstvo, notranja oprema, umetna obrt), obenem pa omogočajo kar se da celovit strokovni pristop (topografski, kronološki, konservatorski, muzeološki, slogovni, morfološki, ikonografski itd.).