Terenske vaje I

Terenske vaje I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Valant Miha, doc. dr. Cerkovnik Gašper

Vsebine terenskih vaj so vezane na predavanja (pregledi slovenske in obče umetnosti, usmeritveni strokovni predmeti) in seminarje, vendar se obenem fleksibilno prilagajajo aktualnim dogajanjem v stroki (trenutni spomeniškovarstveni posegi, nova odkritja na terenu, pomembne razstave itd.). Pod vodstvom izvajalca študentje teoretična znanja, ki jih prejmejo pri predavanjih in seminarjih, uporabljajo v praksi in jih aplicirajo ob analizi izbranih spomenikov. Lokacije so izbrane tako, da se študentje soočajo s čim kompleksnejšo in raznovrstno umetnostnozgodovinsko problematiko (arhitektura, kiparstvo, slikarstvo, notranja oprema, umetna obrt), obenem pa omogočajo kar se da celovit strokovni pristop (topografski, kronološki, konservatorski, muzeološki, slogovni, morfološki, ikonografski itd.).

Pred začetkom študijskega leta izvajalec pripravi seznam obvezne literature skladno z načrtom in vsebino terenskih vaj.