Teorija zgodovine II

Teorija zgodovine II

Stopnja: 2

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Verginella Marta

Vsebina

Predmet Teorija zgodovine obravnava pogojenosti zgodovinskega preučevanja in razpira teoretsko ozadje posameznih zgodovinopisnih vprašanj, problematizira epistemološka vprašanja, ki zadevajo pisanje zgodovine in zgodovinarjevo preučevanje preteklosti jugovzhodne Evrope. Študentje se poglobljeno preizkusijo v samostojni refleksiji o posameznih zgodovinopisnih prijemih (regresivna metoda, indiciarna metoda, oral history, raba fotografije kot zgodovinopisnega vira), pisanju nacionalne in etnocentrične zgodovine. Samostojno problematizirajo posamezne tematske sklope (javna raba zgodovine, odnos med spominom in zgodovino, razmerje med individualnim in kolektivnim spominom, razmerje med zgodovino in spominom).