Teorija zgodovine I

Teorija zgodovine I

Stopnja: 2

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Verginella Marta

Vsebina

Predmet Teorija zgodovine obravnava pogojenosti zgodovinskega preučevanja in epistemološka vprašanja, ki jih je še posebej nazorno zastavil Marc Bloch v svoji Apologie pour l'histoire ou métier d'historien (1949). Teoretsko razpira ozadje posameznih zgodovinopisnih vprašanj, še posebej tistih, ki zadevajo naslednje vsebinske sklope: zgodovina - spomin, zgodovina - politika, zgodovinar - sodnik, zgodovinar - pričevalec, zgodovina – spol. Študente seznanja z najsodobnejšimi zgodovinopisnimi razpravami na področju preučevanja in pisanja nacionalne zgodovine (tudi multietničnih in obmejnih področij), spolne determiniranosti nacionalne zgodovine, njene javne rabe in kritike, ki jo je deležna v okviru nacionalnih in kulturnih študij. Posebna pozornost je posvečena analizi osrednjih pojmov nacionalno profiliranega zgodovinopisja (nacija, nacionalna zgodovina, nacionalna identiteta, etnično ozemlje, multikulturalizem), etnocentričnih paradigm in orientalizma. Problematizirana je njihova teoretsko orientacijska funkcija in empirična raba.