Teorija geografije

Teorija geografije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rogelj Boštjan, prof. dr. Ogrin Darko

• znanstveno mišljenje in razlaga v znanosti,
• znanost in njene kritike,
• razvoj znanosti, spremembe v znanosti in znanstvene revolucije,
• geografija v sistemu znanosti (notranja delitev geografije, povezovanje s sorodnimi vedami),
• geografska razlaga in ključni geografski koncepti (prostor, okolje, kraj, regija),
• razvoj geografije oz. geografskega mišljenja v antiki, srednjem veku in renesansi,
• rojstvo moderne znanstvene geografije in njena instistucionalizacija (okoljski determinizem, posibilizem in razvoj regionalne geografije),
• razvoj geografske misli po letu 1945 (pozitivizem in kvantitativna revolucija, vedenjska geografija, moderni ekološki pristopi v geografiji, humanizem, radikalna geografija, kritična geografija, feministična geografija, postmoderna geografija),
• sodobni trendi v geografskem raziskovanju,
• razvoj geografije na območju današnje Republike Slovenije.

• Castree, N., Rogers, A., Sherman, D. (ur.), 2005. Questioning geography. Fundamental debates. Oxford, Blackwell, 314 str. COBISS.SI-ID – 30777186
• Chalmers, A. F., 2010. What is This Thing Called Science? Buckingham: Open University Press. COBISS.SI-ID – 44173410
• Couper, P., 2015. A Student’s Introduction to Geographical Thought. London: SAGE Publications. 280 str. COBISS.SI-ID – 58729570
• Cresswell, T., 2013. Geographic thought. A critical introduction. Chichester: Wiley-Blackwell. 290 str. COBISS.SI-ID – 51483746
• Holloway, S. L., Rice, S. P., Valentine, G. (eds.), 2003. Key Concepts in Geography. London: Sage, 342 str. COBISS.SI-ID – 13979144
• Matthews, J. A., Herbert, D. T., 2008. Geography: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. 181 str. https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=520a55f9-ff6f…
• Ogrin, D. (ur.), 2019. Razvoj geografije na Slovenskem. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 553 str. COBISS.SI-ID – 301605376

Druga aktualna literatura dostopna v e-učilnici.