Prevajanje v slovenščino

Prevajanje v slovenščino

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Valenčič Arh Urška

Vsebina

·Spoznavanje načel pisnega prevajanja iz nemščine v slovenščino.
·Spoznavanje makro- in mikrostrukture slovenskih besedil.
·Poglabljanje pravil slovenskega pravopisa in slovnice.
·Spoznavanje pomembnosti besedilnovrstne norme in besedilne stilistike v maternem jeziku.
·Spoznavanje funkcij izhodiščnega in ciljnega besedila.
·Pisno prevajanje različnih splošno-sporazumevalnih in strokovnih besedil.
·Pisno prevajanje posameznih besedilnih vrst, kot so npr. časopisno poročilo, turistični prospekti, strokovna besedila, literarna besedila itd.
·Analiza paralelnih besedil.
·Lektoriranje ciljnega slovenskega besedila.