Oddelek za klasično filologijo

Vabilo k sodelovanju pri 15. Grošljevem simpoziju

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri 15. Grošljevem simpoziju, ki bo potekal od torka, 19. marca 2024, do četrtka, 21. marca 2024, v Atriju ZRC SAZU na Novem trgu 2 v Ljubljani.

Tokratno temo, gospodarstvo in ekonomijo v antiki, si bomo ogledali z različnih gledišč: ohranjene materialne vire, še posebno v slovenskem prostoru (kamnolomi, črpanje rudnih bogastev, ostanki delavnic, živinoreja), razmišljanja in poročila Grkov in Rimljanov (Heziod, Platon, Aristotel, Ksenofont, Katon Starejši, Plinij Starejši, Kolumela, Paladij) in odseve tedanjih praks v leposlovju (Aristofan, Vergilij) in likovni umetnosti. K sodelovanju so vabljeni strokovnjaki s področij, ki jim je tema blizu: klasični filologi, arheologi, ekonomisti, pravniki, agronomi, zgodovinarji, umetnostni zgodovinarji, filozofi, sociologi, jezikoslovci in drugi.

Zainteresirane predavatelje prosimo, da do petka, 22. decembra 2023, pošljejo prijavo dr. Nada Grošelj (Društvo za antične in humanistične študije Slovenije) ali dr. Anja Ragolič (ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo).

Dokončni izbor referatov in njihov razpored bosta znana v dveh tednih po izteku roka za prijavo.

Prijava naj vsebuje:
- predavateljevo ime in priimek; naziv matične ustanove; področja znanstvenega delovanja; kontaktne podatke (e-naslov in telefon;
- delovni naslov prispevka;
- kratek povzetek prispevka ali oris izbrane tematike (okrog 60 besed).

Za posamezen prispevek je predvidenih 15 minut predavanja (sledi razprava). Izbor bo v obliki znanstvenih člankov objavljen v reviji Keria: studia Latina et Graeca (letn. 26, 2024).

Za vse dodatne informacije sta na voljo dr. Nada Grošelj in dr. Anja Ragolič po elektronski pošti.

Prisrčno vabljeni!

Sporoča Organizacijski odbor Grošljevega simpozija:

  • Nada Grošelj

  • Marjeta Šašel Kos

  • David Movrin

  • Anja Ragolič

  • Domen Iljaš

 

Več o simpoziju

Obvestila

Oddelek za sociologijo

Alumni FF - vabilo

Oddelek za slovenistiko

Sprememba GU Luka Horjak

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Alenka Cedilnik

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Miranda Bobnar

Oddelek za klasično filologijo

Tajništvo in knjižnica - uradne ure in odprtost 4. in 5. marca