Oddelek za azijske študije

Pozdravno pismo

Drage študentke, dragi študenti,

v imenu celotnega kolektiva vas lepo pozdravljam na Oddelku za azijske študije. Kakor je razvidno že iz imena oddelka, se tu posvečamo študiju Azije. Študij ali po latinsko studium je prvotno pomenilo "gorečnost", iz glagola studere "biti marljiv". V srednjem veku je beseda študij pridobila pomen "prizadevati si za pridobivanje znanja, pa tudi "pozorno ali meditativno brati knjigo ali spise", izvedeno iz tega pa tudi "razmišljati, premišljevati, misliti". Do zdaj ste bili v šoli, kjer ste se učili. Zdaj ste na univerzi, kjer boste o naučenem premišljevali.

Letos se novo študijsko leto začenja mirneje kakor v preteklih dveh letih. Na fakulteti niso vpeljani nobeni posebni preventivni ukrepi, je pa seveda odgovornost vsakega, da pazi na svoje zdravje in hkrati ne ogroža zdravja drugih. Na Oddelku za azijske študije vam v prvi vrsti želimo omogočiti prijetno in stimulativno študijsko okolje. Zadnji dve leti sta za premnoge žal prinesli izjemno povečajne stresa in nemalokrat skoraj nevzdržne pritiske. Za študente in študentke je bil pogosto vzrok za stres prav študij v času epidemije, zato vas na tem mestu pozivam, da se ob kakršnikoli stiski obrnete na nas, učitelje in strokovne sodelavce oddelka, saj se trudimo in si želimo, da bi za vas študij na Oddelku za azijske študije predstavljal sproščeno okolje, kjer bi vas motivirala radovednost po odstiranju tančic vednosti – tiste vednosti, ki nas je vse, ki smo se poglobili vanjo, omrežila in nas ni spustila več iz svojega mamljivega objema. V imenu celotnega oddelka bi vam zato rad zaželel dobrodošlico med nami. S tem, ko ste bili sprejeti na smeri našega programa, ste postali naše kolegice in kolegi v akademski skupnosti raziskovalcev in raziskovalk na področju azijskih študij, postali ste študenti in študentke.

Začenja se novo akademsko leto 2022/23. Naš oddelek beleži že 27. leto od ustanovitve. V zadnjih dveh in pol letih je pandemija bolezni Covid-19 povzročila negotove razmere za nas vse, še posebej pa za študentke in študente, ki so šele vstopali na univerzo. Letos začenjamo študijsko leto z več optimizma. Predavanja, vaje in seminarji bodo potekali na klasičen način v predavalnicah filozofske fakultete, kjer boste lahko navezovali stike z vrstniki in drugimi kolegi in kolegicami na vašem programu azijskih študij.

Upamo in želimo si, da boste z izbiro študija na Oddelku za azijske študije Filozofske fakultete UL dobili to, kar ste si želeli, kakor tudi tisto, o čemer še niste razmišljali. Oddelek, ki deluje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je vodilna univerza v Sloveniji, je med najbolj priljubljenimi oddelki na fakulteti, hkrati pa se ponaša z velikim mednarodnim ugledom, na kar kaže tudi vse večje zanimanje za študij pri nas med študenti iz tujine, kljub temu da študij večinoma poteka v slovenskem jeziku. Oddelek je tudi med najbolj dinamičnimi, saj poleg gostovanj naših članov na univerzah po svetu naš oddelek redno obiskujejo ugledni predavatelji z vsega sveta, ki se tako ali drugače ukvarjajo z Azijo, kakor tudi številni študenti iz Vzhodne Azije. Oddelek je gostil že največje mednarodne konference na področjih japonologije in sinologije, kar vse priča o njegovem ugledu in vpetosti v mednarodni prostor.

Četudi se tistim med nami, ki Oddelek za azijske študije spremljamo od samega začetka, zdi, da smo še vedno mlad oddelek, ne moremo mimo dejstva, da je oddelek starejši od večine vas, ki ste se letos vpisali na njegove smeri. Ste torej že sedemindvajseta generacija študentk in študentov.

Želim vam, da uspešno zakorakate na to razburljivo popotovanje, ki mu pravimo študij, in četudi bo pot na začetku bolj trnova, upam, da bodo kraji, ki jih boste na njej odkrivali, toliko bolj slikoviti in osvobajajoči. Pazite nase in na svoje bližnje!

Luka Culiberg, predstojnik

Obvestila

Oddelek za arheologijo

Strokovna služba oddelka - zaprto 15. 4. 2024

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Dodatne GU (Gregorčič)

Oddelek za filozofijo

Sprememba GU Maja Malec

Mednarodna pisarna, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Povabilo k udeležbi na poletni šoli »Igrivo vedenje« (od 25. do 27. junija 2024)

Oddelek za zgodovino

Strokovna ekskurzija v Trst, 16. 5. 2024