Znanstvenoraziskovalni inštitut

Poročilo o strateškem predvidevanju za leto 2022: tesno povezovanje zelenega in digitalnega prehoda v novih geopolitičnih razmerah

Evropska komisija je sprejela poročilo o strateškem predvidevanju za leto 2022 z naslovom »Tesno povezovanje zelenega in digitalnega prehoda v novih geopolitičnih razmerah«.

Poročilo v kontekstu priprav na pospešitev obeh prehodov opredeljuje deset ključnih področij ukrepanja, katerih cilj je doseči kar največje sinergije in usklajenost naših podnebnih in digitalnih ambicij. S tem bo EU okrepila svojo medsektorsko odpornost in odprto strateško avtonomijo ter bila bolje pripravljena na spoprijemanje z novimi svetovnimi izzivi do leta 2050.

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije glede vpisov, zaključevanja in nadaljevanja študija ter menjav izbirnih predmetov

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Sprememba GU Matevž Kos

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Nike Kocijančič Pokorn

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

dr. Tadej Vidmar – govorilne ure v zimskem semestru

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Smiljana Komar

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Alenka Cedilnik

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Tatjana Resnik Planinc

Oddelek za slovenistiko

Začetek predavanj pri predmetu Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika_SL2

Začetek predavanj pri predmetu Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika_SL2

Oddelek za slavistiko

Sprememba GU Sanja Pešorda