Znanstvenoraziskovalni inštitut

Odprt je razpis za projekte manjšega obsega programa Interreg Slovenija-Hrvaška

Odprt je razpis za projekte manjšega obsega programa Interreg Slovenija-Hrvaška.

Razpis je odprt izključno za prednostno nalogo in specifični cilj:

  • Prednostna naloga 3: Dostopna in povezana regija
  • Specifični cilj 6.3: Krepitev medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov v zvezi s projekti povezovanja med ljudmi (people-to-people)

V okviru tega specifičnega cilja bodo podprti skupni čezmejni dogodki, ukrepi ozaveščanja in skupno učenje. Podprta bosta tipa projektov:

  • projekti čezmejnega sodelovanja in
  • projekti za krepitev medsebojnega zaupanja.

Trajanje projekta je omejeno na največ 12 mesecev in se mora zaključiti najpozneje do 30. novembra 2028.

Več informacij je na voljo v razpisni dokumentaciji.

Prijavitelji morajo projektno prijavo predložiti v elektronski obliki preko sistema »Jems«.

Partnerstvo: Partnerstvo mora vključevati vsaj enega projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Hrvaške ali Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (v nadaljevanju EZTS), registrirano v eni od sodelujočih držav, sestavljeno iz članov iz obeh držav članic, in največ štiri projektne partnerje (vključno s prijaviteljem).

Programsko območje obsega devet slovenskih (Podravska, Pomurska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska statistična regija) in osem hrvaških (Primorsko-goranska, Istrska, Zagrebška, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Medžimurska in Karlovška županija ter Mesto Zagreb) NUTS-3 regij.

Program spodbuja sodelovanje manjših institucij, ki običajno ne sodelujejo v standardnih projektih, z namenom povezovanja ljudi prek meja.

Financiranje: Program ne zagotavlja predfinanciranja. Financiranje je v višini 80 % odstotkov, ostalih 20 % lahko organizacije zagotovijo z lastnimi sredstvi in/ali drugimi sredstvi.

Prijava:

  • Interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: 19. 1. 2024.
  • Interni rok za oddajo prijavne vloge: 26. 1. 2024.
  • Razpisateljev rok za prijavo: 31. 1. 2024.

Obvestila

Oddelek za sociologijo

Alumni FF - vabilo

Oddelek za slovenistiko

Sprememba GU Luka Horjak

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Alenka Cedilnik

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Miranda Bobnar

Oddelek za klasično filologijo

Tajništvo in knjižnica - uradne ure in odprtost 4. in 5. marca