Znanstvenoraziskovalni inštitut

Obvestilo o odprtem 2. razpisu Interreg Euro-MED

Obveščamo vas o odprtem 2. razpisu programa Interreg Euro-MED.  Več informacij o razpisu najdete na spletni strani razpisatelja.

Razpis predvideva prijavo tematskega tipa projekta osredotočenega na koncept »Smarter and Greener Mediterranean«, ki vsebinsko sodi v eno od spodaj naštetih misij:

1.) Innovative sustainable economy

2.) Protecting, restoring and valorising the natural environment and heritage

3.) Green Living Areas

4.) Sustainable Tourism

 Tipi projektov so razdeljeni na 3 vrste »Test« / »Study« / »Transfer«.

Odvisno od izbora tipa projekta je predvideno tudi trajanje projekta, od 27 mesecev za »Study« in »Transfer« ter 33 mesecev za »Test«. Predvidena vrednost razpisa je okrog 86 milijonov EUR.

Skupni proračun projekta za tip »Study« ne sme presegati 600.000 eur.

Skupni proračun projekta za tip »Test« na sme presegati 3.000.000 eur.

Skupni proračun projekta za tip »Transfer« ne sme presegati 1.000.000 eur.

Predvideno je 80% financiranje, zagotoviti je potrebno 20% lastno udeležbo.

Projektni konzorcij mora biti sestavljen iz najmanj petih (5) partnerjev iz različnih držav Interreg Euro-MED področja.

Članice Univerze v Ljubljani sodelujejo v prijavah projektov v imenu in s podatki Univerze v Ljubljani.

NOVO v programskem obdobju 2021-2027: Program Interreg Euro-MED in Nacionalna kontaktna točka (SVRK) priporočata sodelovanje v projektu skladno s uredbo GBER (»General Block Exemption Regulation«, Programme manual, str. 85 dalje), ki predvideva lastno so-financiranje projektnih aktivnosti in ne zunanjega sofinanciranje iz drugih javnih virov. GBER predvideva skupinsko izjemo za dodeljeno pomoč v okviru projektov Interreg, katere zgornja meja je 2 milijona EUR javnega prispevka na partnerja/na projekt. Partnerji, ki prejemajo sredstva Interreg, v okviru pravil GBER, ne morejo prejeti zunanjega javnega sofinanciranja za svoj proračun v projektu.

Če se bo 20 % sofinanciranje zagotavljalo iz zunanjega javnega vira, potem bo prijava obravnavana po pravilu »de-minimis« v tem primeru pa opozarjamo, da je potrebno biti pozoren na višino zneska aktivnosti, ki bi zapadle pod »de-minimis«, saj velja pravilo, da organizacija ne sme preseči zneska 200.000 EUR prejetih »de-minims« sredstev v zadnjih treh fiskalnih letih oz. državnih pomoči.

Rok za oddajo projektne prijave je 27. oktober 2022 preko elektronskega sistema Jems (User Manual (scrollhelp.site)). Jems sistem je potrebno najprej naložiti na računalnik. Organizacija ima lahko registriranih več uporabnikov, kar pomeni, da ima lahko vsak raziskovalec oz. strokovni sodelavec svoje uporabniško ime in geslo. Upoštevajte, da bo v fazi prijave imel dostop do platforme samo glavni prijavitelj (koordinator) projekta. Šele, ko bo projekt odobren, lahko vsi predvideni kontakti dostopajo do projekta.

Pričetek izvajanja projektov je 1. maj 2023 ob 13.00 uri (Bruseljski čas).

Interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: 13. 10. 2022.

Razpisateljev rok za prijavo: 27. 10. 2022.

Kontaktna oseba za prijavo na razpis: Ema Karo, Ema.Karo@ff.uni-lj.si.

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Osvetlitev delovnega mesta za en dan - možnosti za študente

Oddelek za sociologijo

Novosti Knjižnice Oddelka za sociologijo – maj/avgust 2023

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Odprtost knjižnice (1.6.-30.9.2023)

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Sprememba GU Uršula Krevs Birk

Oddelek za slovenistiko

Oddelčno tajništvo - uradne ure (od 25. 9. do 29. 9. 2023)