Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen je drugi razpis programa Interreg Podonavje

Objavljen je drugi razpis programa Interreg Podonavje, za katerega je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj v torek, 28. novembra 2023, organiziralo informativni dan.

Kot je bilo izpostavljeno na informativnem dnevu, bo predvidoma še ta teden zaživela platforma za iskanje partnerjev DRP matchmaking. Novica o tem bo objavljena na spletni strani programa.

V okviru razpisa bodo podprti transnacionalni projekti, ki prispevajo k razvoju inovativnejšega, bolj trajnejšega in socialnega Podonavja. Projekti morajo naslavljati eno od naslednjih prioritet: zeleno, nizko-ogljično Podonavje; bolj socialno Podonavje in boljše upravljanje Podonavja.

Več informacij je na voljo v razpisni dokumentaciji.

Prijavitelji morajo projektno prijavo predložiti v elektronski obliki preko sistema »Jems«.

Partnerstvo: V projektu morajo sodelovati najmanj trije partnerji iz treh držav iz programskega območja, pri čemer mora biti vsaj ena država članica EU, zaželeno pa je, da so vključeni tudi partnerji iz držav, ki niso članice EU.

Financiranje: Program ne zagotavlja predfinanciranja. Prvi prilivi so pričakovani 10 do 12 mesecev po začetku izvajanja projektov. Financiranje je zagotovljeno v višini 80 %, ostalih 20 % lahko organizacije zagotovijo z lastnimi sredstvi.

Poleg drugega standardnega razpisa je od 27. novembra odprt tudi specifičen razpis Seed Money Facility. Gre za razpis, katerega cilj je podpreti prijavo projektov iz drugih virov financiranja (nacionalnih, evropskih, čezmejnih, transnacionalnih in/ali drugih javnih ali zasebnih). Projektne ideje morajo naslavljati eno od 12 prioritet EU strategije za Podonavje. Dolžina projekta je omejena na 12 mesecev, vrednost projektov pa omejena na 50.000 € za projekte, ki naslavljajo tri obvezne učinke, oz. 100.000 € za projekte, ki vključujejo dodatne aktivnosti.

Prijava:

  • Interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: 19. 3. 2024.
  • Interni rok za oddajo prijavne vloge: 26. 3. 2024.
  • Razpisateljev rok za prijavo: 29. 3. 2024 ob 14. uri.

Obvestila

Oddelek za sociologijo

Alumni FF - vabilo

Oddelek za azijske študije

Spremenjen urnik knjižnice, 26. 2. 2024

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Vesna Lazović

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Nike Kocijančič Pokorn

Oddelek za muzikologijo

Oddelčno tajništvo- uradne ure (26. 2. -1. 3.)