Lingvistični krožek: Kratek oris korejskega jezika

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani 

vabi na 1249. sestanek
v ponedeljek, 27. maja 2024, ob 18:00
v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.

Predavala bosta:
red. prof. dr. Andrej Bekeš, asist. Eva Vučkovič
(Oddelek za azijske študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Tema predavanja:
Kratek oris korejskega jezika ob izidu monografije Uvod v korejski jezik in korejsko jezikoslovje

V predavanju bova na kratko predstavila glavne značilnosti korejskega jezika – od geneze, razvoja pisave, sociolingvističnih vidikov, glasoslovja, morfologije in skladnje do nekaterih besediloslovnih vidikov.

Povezava do monografije: https://www.ff.uni-lj.si/publikacije/uvod-v-korejski-jezik-korejsko-jez…

Vabljeni!

Obvestila

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Ada Gruntar Jermol

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Kaja Katarina Brecelj

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Marjeta Vrbinc

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Boštjan Marko Turk

Oddelek za slavistiko

Obvestilo - strokovna služba oddelka