Oddelek za arheologijo

Knjižnica Odd. za arheologijo

Spremenjen urnik knjižnice:

- sreda, 21. 12. 2022 - odprto od 12. - 15. ure

- četrtek, 22. 12. 2022 - odprto od 13. - 15. ure

- petek, 23. 12. 2022 - zaprto

Obvestila

Oddelek za slavistiko

Uradne ure strokovne službe oddelka za slavistiko (Tobačna)

Oddelek za psihologijo

Uradne ure strokovne službe oddelka za psihologijo

Oddelek za slovenistiko

Razpis za zaposlitev učiteljice/učitelja slovenščine na OŠ Vide Pregarc (Ljubljana Moste)

Oddelek za prevajalstvo

Join RWS Campus Online 2024!

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (22. 4. – 26. 4. 2024)