Priznanja Univerze v Ljubljani za zaposlene ter študentke in študente Filozofske fakultete

V Tednu Univerze v Ljubljani so podelili priznanja in nazive Univerze v Ljubljani. Med prejemniki in prejemnicami priznanj in nazivov so tudi zaposleni ter študentke in študenti na Filozofski fakulteti. Priznanja in nazive so prejeli:

- naziv zaslužni profesor:

prof. dr. Andrej Černe, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete,

- svečana listina za mlade visokošolske učiteljice in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce Univerze v Ljubljani:

doc. dr. Luka Repanšek, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete,

- najodličnejši raziskovalni dosežki Univerze v Ljubljani:

prof. dr. Jana Rošker, Oddelek za azijske študije Filozofske fakultete: izdelava nove metodologije raziskovanja kitajske filozofije in uvedba nove metode transkulturne postprimerjalne sublacije

- priznanja strokovnim delavkam in delavcem UL:

asist. dr. Anja Mrak (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete),

Damijana Rozman Tegovski (Finančno-računovodska služba Filozofske fakultete) in

dr. Mihaela Knez (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik),

- priznanje za posebne dosežke študentk in študentov UL:

študentke in študenti Oddelka za klasično filologijo Filozofske fakultete, ki so sodelovali pri pripravi razstave in filma o Joannisu Kapodistriasu: Eva Avguštin, Marija Braniselj, Matic Kristan, Sara Križaj, Rok Kuntner, Tjaša Šimunić, Kajetan Škraban,

- Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani:

Tadej Pavković (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete) za delo Govedo na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem v 16. ter 17. stoletju (mentor: doc. dr. Žiga Zwitter, somentor: doc. dr. Borut Toškan, viš. znan. sod., IzA ZRC SAZU).

Vsem iskrene čestitke!

Več

Povezava do fotografij podelitev

Zadnje novice
02. 02. 2023

Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

31. 01. 2023

Skupina 18 univerzitetnih učiteljev iz Butana na obisku na Univerzi v Ljubljani

30. 01. 2023

Svečana podelitev nazivov redna profesorica in redni profesor Univerze v Ljubljani

Foto: Boštjan Podlogar, STA