Nemški jezik za umetnostne zgodovinarje I

Nemški jezik za umetnostne zgodovinarje I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Podgoršek Saša, lekt. dr. Gaber Mateja

Ponovitev osnov nemške slovnice ob tekstih iz vsakdanjih situacij , ki jim slede vaje za utrjevanje posameznih slovničnih struktur, branje in prevajanje lažjih in krajših strokovnih besedil ob pomoči učitelja in uporabi dvojezičnega slovarja, vaje za utrjevanje besedišča.

- Staša Petrišič: Deutsch für Kunsthistoriker –Grundstufe, Ljubljana, 2000.
- Mary Apelt, Hans Peter Apelt, Margot Wagner: Grammatik a` la carte! Grundstufe, Mittelstufe, Diesterweg-Sauerländer, Frankfurt am Main,1992
- Izbor krajših strokovnih tekstov