Morfosintaksa 2

Morfosintaksa 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. Veselko Vita, prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Vsebina

Besedne vrste: prislov, predlog, veznik, števnik, medmet. Struktura in skladenjska vloga.
Zaimek (osebni, povratni, svojilni, kazalni, nedoločni, vprašalni).
Sintaksa enostavčne povedi. Tipologija.
Stavčni členi (osebek, povedek, predmet, prislovna določila).
Ser/estar. Verbos de cambio.