Morfosintaksa 1

Morfosintaksa 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Veselko Vita, prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

- uvod v študij jezika, temeljni pojmi;
- uvod v morfosintakso španskega jezika, temeljni pojmi;
- pravopis, izgovorjava, naglaševanje in postavljanje grafičnega akcenta;
- razlikovanje med hiati in diftongi, delitev na zloge, deljenje besed;
- samostalniška besedna zveza: zgradba, vloge in raba; samostalnik (fleksija samostalnika), pridevnik (fleksija pridevnika; stopnjevanje); člen (raba določnega in nedoločnega člena, raba samostalniških besed brez člena)

BOSQUE, I.; DEMONTE, V. (1999): Gramática descriptiva de la lengua espanola. Tomo I. Madrid: Espasa.
GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, M. (2011): Cuestiones de morfología espanola. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.
GÓMEZ TORREGO, L. (2007): Análisis morfológico. Teoría y práctica. Madrid: Ediciones SM.
GÓMEZ TORREGO, L. (2000): Ortografía de uso del espanol actual. Madrid: Ediciones SM.
GÓMEZ TORREGO, L. (1997): Gramática didáctica del espanol. Madrid: Ediciones SM.
HERRERO VECINO, C. (1995): El nombre en espanol. El sustantivo. Ediciones Colegio de Espana. Salamanca.
HERRERO VECINO, C. (1995): El nombre en espanol. El adjetivo. Ediciones Colegio de Espana. Salamanca.
HERNÁNDEZ, G. (1998): Ortografía básica. Ejercicios y actividades de autoaprendizaje. Madrid: SGEL.
MARKIČ, J.; PIHLER, B. (2008): Španska slovnica po naše. Ljubljana: Cankarjeva založba.
MORENO GARCÍA, C.; HERNÁNDEZ ALCAIDE, C. (2007): Gramática. Madrid: Grupo Anaya.
ONIEVA MORALES, J. L. (1997): Análisis gramatical básico. Madrid: Editorial Playor.
REAL ACADEMIA ESPANOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPANOLA (2010): Nueva gramática de la lengua espanola. Manual. Madrid: Espasa-Calpe.
REAL ACADEMIA ESPANOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPANOLA (2010): Ortografía de la lengua espanola. Madrid: Espasa-Calpe.

Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.