Kulturna analiza in reprezentacije

Kulturna analiza in reprezentacije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Tratnik Polona, prof. dr. Vidmar Horvat Ksenija

Predmet Kulturna analiza in vizualne reprezentacije gradi na poznavanju temeljnih del s področja semiotike, psihoanalize, filmske in televizijske teorije ter feministične teorije v polju slikarstva in množičnih medijev. Prek klasičnih del Rolanda Barthesa, Lacana, Metza, Griselde Pollock in Victorja Burgina, Johna Bergerja in drugih se predavanja najprej osredotočijo na konstrukcije vizualnih polj v slikarstvu, fotografiji, filmu in televiziji. Vsako od vizualnih polj je obravnavano v razmerju do gledalca, konstrukcije pogleda ter razmerij moči in vednosti. Sledijo seznanjanja z načini dekonstruiranja pomena v podobi ter ideološkega učinkovanja; predavanja se poslužujejo konkretnih zgledov,s pomočjo katerih se demonstrirajo različne tehnike analiziranja. Predavanja zaključi sklop vsebin, ki kulturne reprezentacije poveže z razsežnostmi družbene konstrukcije spolne, rasne, razredne, nacionalne in etnične identitete;problematizirane so rabe vizualnih tehnologij kot instrumentov nadzorovanja v politiki, znanosti in oglaševanju.

Izbrana poglavja iz:
R. Barthes , »Retorika podobe«, v Image-Music-Text.
R. Barthes, Camera Lucida, SH, 2004.
M. Barnard, »Advertising: The Rhetorical Imperative«, v C. Jenks (ur.) Visual Culture, Routledge, str. 26-41.
V. Burgin , »Looking at Photographs«, v Alvarado, Buscombe, Collins (ur.) Representation and Photography, Palgrave, 2001, str.65-75.
L. Mulvey, »Vizualno ugodje in pripovedni film«, v K.H. Vidmar (ur.) Ženski žanri, ISH, 2001, str. 271-290.
G. Pollock, Vision and Difference: Femininity, Feminism and the Histories of Art, Routledge, London in New York, 1988.
M. Rosler, »In, around, and afterthoughts (on documentary photography), v R. Bolton (ur.) The Contest of Meaning, MIT Press, str. 303-341.
A. Sekula, »The Body and the Archive«, v R. Bolton (ur. ) The Contest of Meaning, MIT Press, str. 343-389.
S. Sontag, O fotografiji, Študentska založba, 2001.
Zbornik Lekcija teme, Zbornik filmske teorije, DZS, 1987.