Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost I (jezik C1)

Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost I (jezik C1)

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Čobec Katarina, asist. dr. Burjan Lea, asist. dr. Chitrakar Rok, asist. dr. Zidar Forte Jana, doc. dr. Maček Amalija, lekt. dr. Felgner Lars, Prodan Nada, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Osnovna znanja iz konsekutivnega tolmačenja. Spominske vaje. Povzemanje (slo –slo, nato iz tujega jezika v materni jezik). Urjenje sposobnosti sinteze. Vaje nastopanja s predstavitvijo govorov na določeno temo. Uvod v zapisovanje. Konsekutivno tolmačenje s stopnjevanjem trajanja besedil in izpopolnjevanjem za nastopanje v javnosti. Študenti vadijo tudi tolmačenje na pogled, šepetano tolmačenje in simultano tolmačenje.

1. Gillies, A. (2017). Note-taking for Consecutive Interpreting. Oxon, New York: Routledge.2. Jones, M. R. (2002). Conference Interpreting Explained. Oxon, New York: Routledge.
2. Nolan, J. (2005) Interpretation: Techniques and Exercises. Houston: Multilingual Matters
3. Matyssek, H.(1989).Handbuch der Notizentechnik fuer Dolmetscher. Heilderberg: Julius Groos Verlag.5. Rozan, J. F. (1959). La prise de notes en interpretation consécutive. Geneve: Georg.
4. Biffio Zorko, H. in Maček, A. (2015). Osnove konferenčnega konsekutivnega tolmačenja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
5. Gorjanc, V. (ur.) (2014). Slovensko tolmačeslovje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.