Oddelek za azijske študije

Oddelek za azijske študije

Center za korejske študije

Center za korejske študije 

Center za korejske študije je bil ustanovljen leta 2015, s podporo Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete, Akademije za korejske študije (AKS) in Korejske fundacije (KF).

Center deluje na različnih znanstvenih, študijskih in kulturnih področjih z redno podporo sledečih inštitucij: Academy of Korean Studies (AKS), Korea Foundation (KF), Literature Translation Institute of Korea (LTI) in Arts Council Korea (ARKO). Pomaga pri organizaciji dogodkov, kot so mednarodni simpoziji, tekmovanje v korejskem govorništvu, filmski dnevi korejskega filma, posebna predavanja korejskih pisateljev in pesnikov.

Center ima dva glavna cilja:

 • nadaljnji razvoj študijskega programa Koreanistika na Univerzi v Ljubljani
 • pripomoči k boljšemu razumevanju Koreje na kulturnem in znanstvenem področju v Sloveniji in Srednji Evropi

Kontakt:

koreaninlj@gmail.com

UL – Filozofska fakulteta,
Oddelek za azijske študije – Center za korejske študije
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Center za korejske študije SM 122640/6394

Razvoj Koreanistike na Oddelku za azijske študije

 • 2003/04: ​začetek rednega izvajanja Lektorata korejščine (najprej začetnega in nato nadaljevalnega tečaja korejščine) pod vodstvom lekt. RYU Hyeonsook
 • od 2008/09 do 2017​: gostujoči profesor za korejski jezik v Ljubljani, s pomočjo Korejske fundacije (Korea Foundation). S tem je omogočeno redno izvajanje vseh treh letnikov Sodobne korejščine na Oddelku za azijske študije
 • 2009/10: uvedba korejskega modula kot del bolonjskega dodiplomskega študijskega programa Kulture Vzhodne Azije
 • 2012/13:​ prihod gostujočega profesorja za korejsko književnost in kulturo s projektno podporo Akademije za korejske študije (The Academy of Korean Studies)
 • 2015/16: uvedba samostojnega dodiplomskega dvopredmetnega študijskega programa »Koreanistika« na FF. Trenutno se poleg Sodobne korejščine 1, 2 in 3  izvaja še Korejska književnost, Korejska družba, Korejska zgodovina, Korejska tradicija idr.

Dejavnosti

2019

 • 30. julij  – objavljen članek v reviji ALA, »Korean Orthography of Loanwords and spelling problems with proper nouns from Slovenia« 2019, CHANG & SHIGEMORI BUČAR
 • 23. – 25. april – »1st International Student Workshop with University of Lancashire« v sklopu študentske izmenjave z Univerzo Lancashire
 • 28. februar in 14. marec – dnevi koreanistike v Korejskem oddelku EARL
 • 28. februar – posebno predavanje na FDV »Korejske razglednice, ohranjene v Sloveniji« prof. dr. Chikako SHIGEMORI BUČAR
 • 28. februar – gostujoče predavanje na FDV »Overcoming patriarchy in South Korean Society« prof. dr. Codrute SINTIONEAN z Univerze Babeș-Bolyai, Romunija
 • 18. januar – posebno predavanje »Laibach, North Korea and South Koreans« na FF

2018

 • 10. maj – posebno predavanje »Slovensko-korejski odnosi« korejskega veleposlanika v Sloveniji in Avstriji SHIN Dong-ika na Filozofski fakulteti
 • 20. april – gostujoče predavanje na FDV »A Long Journey of the Korean Diaspora in the Former Soviet Union« prof. dr. LEE Chaimun
 • 19. april – gostujoče predavanje o Severni Koreji »North Korea: An Introduction« Dr. Yvonne Schulz Zinda iz Univerze v Hamburgu
 • 18. april – gostujoče predavanje na FDV »Social Change in the Land of Morning Calm, Korea« prof. dr. LEE Chaimun iz Kyungpook National University
 • 14. – 22. februar – posebna predavanja o korejski umetnosti in kaligrafiji pod okriljem gostujoče profesorice, mag. LEE Hye-Seung s Poljske, Univerze v Wrocławu
 • 3. – 18. januar – posebna predavanja v sodelovanju s korejskimi študenti z Univerze Keimyung

2017

 • 27. december (do 25. januarja) – enomesečna študijska izmenjava korejskih študentov z Univerze Keimyung, na FF
 • 22. – 25. november – udeležba prof. dr. Chikako SHIGEMORI BUČAR in doc. dr. KANG Byoung Yoonga na mednarodnem simpoziju na Univerzi Keimyung v Daeguju
 • 22. november – podpisan sporazum o znanstvenem sodelovanju med Centrom za korejske študije, UL, in Centrom za korejske študije, Univerza Koreja
 • 16. november – podpisan sporazum o akademskem raziskovanju in sodelovanju med Centrom za korejske študije, Oddelek za azijske študije, Filozofska fakulteta, UL, in Centrom za korejske študije, Fakulteta za humanistiko, Univerza Latvija
 • 16. november – 5. tekmovanje v korejskem govorništvu v Sloveniji v Korejskem oddelku EARL
 • 23. in 31. maj – posebna predavanja korejske pisateljice POO Heeryoung na Filozofski fakulteti
 • 13. maj – spomladanski kimbap dan, pod okriljem Koreanističnega društva Dajeong
 • 5. in 6. maj – 5. mednarodni simpozij korejskih študij »Literatura in prevajanje«, na FF
 • 6., 10. in 17. marec – dnevi koreanstike na FDV, v Korejskem oddelku EARL
 • 6. marec – odprtje Korejskega oddelka EARL (East Asian Resource Library) v knjižnici Fakultete za družbene vede, Ljubljana

2016

 • 21. december – posebno predavanje korejskega igralca KWON Jungtacka
 • 9. in 14. december – posebno predavanje korejske pisateljice SHIN Youngson
 • 17. – 20. november – 2. Dnevi korejskih filmov v Kinu Bežigrad – dogodek financiran s strani Korejskega veleposlaništva na Dunaju
 • 17. november– 4. tekmovanje v korejskem govorništvu v Sloveniji
 • avgust – obisk korejskega pesnika Ko Un-a in njegov nastop na prireditvi »Dnevi poezije in vina«; pomoč Literature Translation Institute of Korea in založbe Beletrina;
 • avgust – izide zbirka pesmi Pišem v zrak, izbrane Ko Un-ove pesmi so iz korejščine v slovenščino prevedli KANG Byoung Yoong, Aleš ŠTEGER, Eva VUČKOVIČ
 • 25. maj – dr. KANG Byoung Yoong  izvede posebno predavanje »Večer moderne korejske poezije« v Cankarjevem domu
 • 9. maj – posebno predavanje dr. KIM Youngsung, profesorja z Univerze Qingdao, in pisca radijskih oddaj
 • 6. – 7. maj – 4. mednarodni simpozij korejskih študij: »Študijski material za razvoj korejskih in vzhodnoazijskih študij v centralni Evropi«
 • marec – Nastanek študentskega društva: Koreanistično društvo Dajeong, trenutna predsednica: Mojca NOVAK
 • marec (do september 2017) – gostujoči profesor poučuje korejski jezik

2015

 • 24. november – 3. tekmovanje v korejskem govorništvu v Sloveniji
 • november (do januarja 2016) –  posebno gostovanje korejske pesnice KIM Yideum (LTI)
 • 24. – 26. november – 1. Dnevi korejskih filmov v Kinu Bežigrad – dogodek financiran s strani Korejskega veleposlaništva na Dunaju
 • 8. – 9. maj – 3. mednarodni simpozij korejskih študij: »Religije v Koreji in Vzhodni Aziji«

2014

 • 12. december – 2. tekmovanje v korejskem govorništvu v Sloveniji
 • 1. oktober – prvi vpis v dvopredmetni program Kulture Vzhodne Azije – Koreanistika za letnik 2014/2015 (prvostopenjski triletni program)
 • 20. januar – 1. tekmovanje v korejskem govorništvu v Sloveniji

Na Oddelku za azijske študije na Filozofski fakulteti lahko študentke in študenti na dodiplomski stopnji izberejo dvodisciplinarni program Kulture Vzhodne Azije – smer Koreanistika. V prihajajočem študijskem letu 2019/20 je ponovno razpisanih 15 mest za redni študij in 5 mest za izredni študij.

Ker je program razmeroma nov, vam v spodnjih vrsticah nudimo odgovore na nekatera pogostejša vprašanja. Za dodatna vprašanja nas lahko kontaktirate na koreaninlj@gmail.com.

Kaj pomeni, da je študijska smer dvodisciplinarna (dvopredmetna)?

Pri izbiri dvodisciplinarnega študija je obvezno izbrati še eno dvodisciplinarno smer. To je lahko katerikoli dvodisciplinarni študij na Filozofski fakulteti, razen Kulture Vzhodne Azije – smer Sinologija. Teh dveh študijskih smeri žal ni mogoče kombinirati, ker sta dve veji istega študijskega programa. Lahko se odločite za npr. dvodisciplinarno zgodovino, japonologijo, nemščino, anglistiko itn., ne morete pa se odločiti za kombinacijo enodisiplinarne psihologije in dvodisciplinarne koreanistike. Več o tem, kakšne možnosti so vam na voljo, lahko povprašate na informativnih dnevih, ali poiščete na spletni strani FF.

Koliko časa traja študij?

Študij Koreanistike traja tri leta. Študijski program se trenutno izvaja samo na dodiplomski stopnji. Po dokončanih študijskih obveznostih in uspešnemu zagovoru diplomskega dela, pridobite naziv dipl. kult. Vzh. Azije (UN) – smer Koreanistika. Trenutno v Sloveniji še ni mogoč študij magisterija.

Kakšne so omejitve za vpis?

Glede na razmerje razpisanih in zapolnjenih mest je Koreanistika poleg študijskih smeri Psihologija, Japonologija in Anglistika, najbolj priljubljena študijska smer na Filozofski fakulteti. Vsako leto je razpisanih 15 prostih mest za redni študij, ki pa ne zadostujejo povpraševanju.
Zato za omejitev vpisa veljajo splošni pogoji: 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 60 % uspeh pri splošni maturi. Za primerjavo: leta 2016/17 se je na 15 prostih mest prijavilo 22 kandidatov in minimum za sprejem je tako znašal 67 točk. Informativni izračun vam nudi Dijaski.net.

Ali je za študij potrebno predhodno znanje korejščine?

V Sloveniji je uradno učenje korejskega jezika možno le v okviru študija in tečajev, ki jih ponuja Oddelek za azijske študije na Univerzi v Ljubljani. Večina tistih, ki se odločijo za študij Koreanistike tako nima možnosti za predhodno učenje korejskega jezika. Zato je študij Koreanistike zasnovan tako, da se najprej naučite korejsko pisavo hangeul, kar pomeni, da vam ni treba skrbeti, tudi če ne znate korejščine.

Kaj lahko pričakujem od treh let študija?

Cilj študija ni samo spoznavanje nam oddaljenih kultur in jezika, pač pa tudi razvoj poglobljenega in kritičnega pristopa obravnavanih tem. Jezik je namreč orodje, ki nam pomaga odkrivati drugo kulturo, družbo in zgodovino. Z raziskovanjem teh spoznavamo predvsem samega sebe in svojo kulturo.
V treh letih študija se poleg jezikovnih predmetov Sodobna korejščina 1, 2 in 3, izvajajo tudi kulturološki predmeti, Korejska literatura 1 in 2, Korejska družba, Korejska zgodovina, Korejska tradicija, nudimo pa tudi gostujoča predavanja tujih akademikov, npr. Korejska umetnost, in posebna predavanja o aktualnih temah, s katerimi se soočamo tudi pri urah.

Kje lahko dobim študijski material?

Največ informacij o študijskem materialu, ki se bo uporabljal v določenem letniku, boste izvedeli na uvodnih predavanjih v prvih dneh oktobra. Največji strošek običajno predstavljajo učbeniki za jezikovne predmete, o katerih boste pred začetkom študijskega leta obveščeni po elektronski pošti. Dosedanji učbeniki so bili v korejskem in angleškem jeziku, za npr. Sodobna korejščina 1 se v letu 2018/19 uporablja učbenik Seoul University Korean 1A 1B (서울대 한국어 1A 1B).

Povejte mi kaj več o študijskih izmenjavah, prosim.

Študij, s katerim se spoznavate, je povezan z nam oddaljeno kulturo, zato je priporočljivo, da določen čas namenite izmenjavi na eni izmed univerz, ki so partnerice Univerze v Ljubljani. Lahko se udeležite enomesečnih jezikovnih šol, ali pa se odločite za daljše izmenjave, ki trajajo en ali dva semestra.

 1. JUŽNA KOREJA

Letno se izmenjave udeleži od 5 do 10 študentk in študentov. Univerze, ki nudijo izmenjavo:

 • Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), Seul ali Global Campus Yongin
 • Chung-Ang University, Seul
 • Busan University of Foreign Studies, Busan
 • Hanbat National University, Daejeon
 • Keimyung University, Daegu
 • Kyungpook National University, Daegu
 • Yeungnam University, Daegu

Natančneje se o izmenjavah lahko seznanite na informativnih predavanjih, ki vsako leto potekajo na začetku študijskega leta. Izmenjava je primerna v drugem, tretjem letniku ali pa v času absolventskega staža. Obstaja možnost, da se vam določen del predmetov, opravljenih v tujini, prizna na domači univerzi, vendar to ne velja za jezikovne predmete. Poleg tega ne pozabite, da je študij Koreanistike dvodisciplinarni, zato morate biti pozorni na obveznosti, ki se od vas zahtevajo na drugi izbrani študijski smeri. Največ štejejo izkušnje, o katerih vam bodo več povedali člani Koreanističnega društva Dajeong (다정).

 1. PROGRAM CEEPUS

Prijavite se lahko tudi na izmenjavo na različnih univerzah v Evropi, ki prav tako nudijo študij Koreanistike. Obstaja tudi možnost štipendiranja. Več o tem si lahko preberete na uradni strani CEEPUS (stran je v angleškem jeziku).

Kakšni so kriteriji za uspešen zaključek študija?

Poleg uspešno opravljenih izpitnih obveznostih je pogoj za zaključek študija še avtorsko delo – diploma. Diplomsko temo lahko izberete sami, vsebinsko pa se mora dotikati vašega študija. Izbrano temo poglobljeno raziščete in jo kritično obravnavate. Diplomsko delo obsega približno 25–50 strani. Napisano je v slovenskem ali korejskem jeziku, izjemoma lahko tudi v angleškem. Obvezen je tudi povzetek v korejščini (3-4 strani), če je delo v slovenščini, in obratno. Temu sledi 15-minutna predstavitev v korejskem jeziku in zagovor v obliki odgovorov na vprašanja, ki vam jih zastavi tričlanska komisija. Odgovorite lahko v slovenščini. Več aktualnih informacij o diplomskem redu: DIPLOMSKI RED KOREANISTIKA.

VODJA CENTRA

 • prof. dr. Chikako SHIGEMORI BUČAR

ČLANI

NOTRANJI

 • Stojan PETRIČ, častni konzul Republike Koreje v Sloveniji
 • doc. Ivan RUDOLF, bivši častni konzul Republike Koreje v Sloveniji
 • prof. emeritus dr. Andrej BEKEŠ
 • prof. dr. Jana ROŠKER
 • dr. Nataša SUHADOLNIK VAMPELJ
 • dr. Nataša VISOČNIK
 • dr. Saša ISTENIČ
 • dr. KANG Byoung Yoong
 • dr. RYU Hyeonsook
 • mag. CHANG Minyoung
 • Eva VUČKOVIČ
 • Rozalija STEGNAR

ZUNANJI

 • dr. Blaž KRIŽNIK
 • dr. KIM Youngwook, University of Seoul, Korea
 • dr. LEE Min Heui, Kangwon National Unversity, Korea
 • dr. Ekaterina POKHOLKOVA, Moscow State Linguistic University, Russia
 • dr. Beatrix MESCI, ELTE University, Hungary
 • dr. JÔHO Satoshi, University in Toyama, Japan
 • dr. Anastasia GURYEVA, St. Petersburg State University, Russia
 • dr. MIN Byung-wook, Pusan National University, Korea
 • dr. Vincenza D’URSO Ca’Foscari University, Venice, Italy
 • dr. Anna PARADOVSKA, University of Warsaw, Poland

Sodelavke in sodelavci oddelka