Jezikovni sistem IV (leksikologija)

Jezikovni sistem IV (leksikologija)

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Čuden Darko

· Predmet leksikologije. Leksem kot jezikovni znak: razmerje med obliko in vsebino. Pomenski del leksema in struktura pomenin.
· Historično in aktualno v besedišču. Motivacija in arbitrarnost.
· Osrednje in razširjeno besedišče. Standardne variante: nemška, avstrijska in švicarska nemščina s tevtonizmi, avstriacizmi in helvetizmi.
· Pisani in govorjeni jezik, normirani jezik, pogovorni jezik, jezik žensk, moških, socialnih skupin. Dialekti.
· Členjenje besedišča na parametre: zastarelo, vulgarno, ljubkovalno, privzdignjeno, regionalno itd. Privzemanje iz tujih jezikov.
· Besedna polja in besedne družine.
· Nadpomenke, podpomenke, sopomenke, protipomenke.
· Onomastika.
· Denotativni in konotativni pomen leksemov: potencialni in udejanjeni (kontekstualni) pomen.
· Razvoj in spremembe v besedišču.
· Osnovni principi sestavljanja slovarjev, vrste slovarjev.

• Barz, Irmhild/Fix, Ulla/Lerchner, Gotthard (2002) (Hrsg.): Das Wort in Text und Wörterbuch. Stuttgart, Leipzig: Hirzel, 173 str.
• Lutzeier, Peter R. (1995): Lexikologie. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Stauffenberg, 167 str.
• Römer, Christine/Matzke, Brigitte (2005): Lexikologie des Deutschen. Eine Einführung. Tübingen: Narr, 225 str.
• Schippan, Thea (1992): Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer, 269 str.
• Schlaefer, Michael (2002): Lexikologie und Lexikographie. Eine Einführung am Beispiel deutscher Wörterbücher. Berlin: Schmidt, 148 str.