Jezikovne vaje II

Jezikovne vaje II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Felgner Lars, lekt. Leskovec Christiane, lekt. Winkler Bernhard

Splošne vsebine:

Poudarek je na:

? slovnično in skladenjsko pravilni rabi jezikovnih struktur in govornih sredstev v ustni in pisni komunikaciji v povezavi z značilnimi vsakdanjimi, določenimi strokovnimi situacijami in tudi takšnimi, vezanimi na poklic (glej izbrane vsebine spodaj);

? utrjevanju bralnega, slušnega razumevanja ter pisnih in govornih spretnostih;

? posredovanju kompetence razumevanja bistvenih vsebin zahtevnejših besedil (npr. iz tiskanih in ostalih medijev) s področja oprijemljivih in abstraktnih tem ter govornega in pisnega odzivanja nanje;

? razvijanju sposobnosti jasno strukturiranega, razumljivega, prepričljivega in primernega izražanja glede na situacijo in besedilno vrsto v primeru pisnega sporazumevanja;

? širjenju znanja o družbi in kulturi nemško govorečih držav. Izbrana besedila, video in avdio prispevki itd. so osredotočeni na Nemčijo, Avstrijo in Švico (D-A-CH).

Besedišče področij in komunikativna izhodišča:

Izbrane teme s področja poklica, tehnike, okoljevarstvenih in podnebnih vprašanj, zgodovine, umetnosti, filma, glasbe, aktualnega dnevnega dogajanja, jezika, klasičnih medijev (tiskana besedila, televizijske in videovsebine ipd.), socialnih omrežij (social media) in osrednje teme s področja družbe in kulture (npr. zvezne države ZRN).
Izbrane teme niso vnaprej določene in se lahko prilagajajo glede na zanimanje in želje študentov.
Odločilni dejavniki pri izbiri gradiv: avtentičnost, možnost širjenja besedišča (gradiva naj vsebujejo osnovno besedišče, besedne zveze ter (lahko tudi) frazeme vezane na izbrano temo), aktualnost, splošna družbena relevantnost ter navezava na poklic oz. študij.

Poleg naštetih tem naj se poglobi tudi znanje o družbi in kulturi (D-A-CH) na izbranih pomembnih področjih.

Slovnica, skladnja in pravopis:

Predpostavlja se ustrezno znanje iz 1. letnika.

V skladu s progresivno zasnovo Jezikovnih vaj na dodiplomskem študiju pridejo pri preverjanju znanja v poštev tudi slovnične vsebine iz 1. letnika.

Slovnične vsebine 2. letnika so točno določene v minimalnih standardih znanja po 2. letniku in so zato v vseh skupinah enake.

• Betz, Julika/ Billina, Anneli (2017): Deutsch üben. Hören & Sprechen B2. München: Hueber-Verlag.
• Buscha, Anne/ Szita, Szilvia (2011): B-Grammatik: Übungsgrammatik für Deutsch als Fremdsprache. Leipzig: Schubert-Verlag.
• Buscha, Anne/Raven, Susanne/Linthout, Gisela (2008): Erkundungen B2, Deutsch als Fremdsprache, Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig: Schubert-Verlag.
• Hall, Karin/ Scheiner, Barbara (1998): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. München: Verlag für Deutsch.
• Migdalas, Thomas/ Leskovec, Christiane (2021): Stufen: Übungsgrammatik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
• Schmitt, Richard (2001): Weg mit den typischen Fehlern!, Teil 1 und 2. München: Hueber Verlag.