Izbrana poglavja iz indoevropskega primerjalnega jezikoslovja

Izbrana poglavja iz indoevropskega primerjalnega jezikoslovja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka, prof. dr. Snoj Marko

Predmet je zasnovan tako, da se v skupni vsoti 60 ur predavanj izmenja več predavateljev s področja zgodovinskega primerjalnega jezikoslovja. Za posamezni sklop predavanj predavatelj v dogovoru z nosilcem (ta hkrati deluje kot koordinator) izbira iz nabora zahtevnejših, tudi ožje specifičnih poglavij iz indoevropske primerjalne slovnice: glasoslovje, naglasoslovje, oblikoslovje, besedotvorje, skladnja, leksikologija, zgodovinska slovnica slabše ali pozno dokumentiranih oz. študentu težje dostopnih, v osrednjem kurikulu manjšinsko zastopanih indoevropskih jezikov oz. vej indoevropskih jezikov.

Študijsko literaturo posamezni predavatelji predpišejo sproti, in sicer glede na izbrano tematiko posameznega sklopa ob pričetku predavanj.
Temeljna študijska literatura:

• H. Rix et al. Lexikon der indogermanischen Verben. Reichert Verlag. Wiesbaden, 1998. COBISS.SI-ID - 10130477
• D. S. Wodtko, B. Irslinger, C. Schneider. Nomina im indogermanischen Lexikon. Winter Verlag. Heidelberg, 2008. COBISS.SI-ID - 32122157
• G. Dunkel. Lexikon der indogermanischen Partikeln und Pronominalstämme. Winter Verlag. Heidelberg, 2014. COBISS.SI-ID - 64877666
- Meier-Brügger, M.: Indogermanische Sprachwissenschaft. 9., durchgesehene und ergänzte Auflage. Berlin/New York, 2010 COBISS.SI-ID - 71132770 (oz. angl. prevod Indo-European Linguistics, Berlin/New York, 2013 https://www-degruyter-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/document/doi/10.1515/978…).
• H. H. Hock. Principles of Historical Linguistics. Mounton De Gruyter. Berlin, 1991. COBISS.SI-ID - 396642 (ali 3. izdaja, 2021 https://www-degruyter-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/document/doi/10.1515/978…)