Uvod v klasično in predklasično staro indijščino

Uvod v klasično in predklasično staro indijščino

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka

Študenti pridobijo solidno znanje opisne slovnice stare indijščine od starejšega vedskega obdobja do klasičnega sanskrta s poudarkom na fonetiki, ortografiji, nominalni in pronominalni morfologiji, sistemu zloženk in pomembnejših sintaktičnih prvinah. Preko vodenega branja lažjih, deloma prilagojenih izvirnih besedil pridobivajo na besedišču in globljem razumevanju ustroja stare indijščine.

• Burrow, T.: The Sanskrit Language. Faber and Faber. London. (zadnja izdaja).
• MacDonell, A. A.: A Vedic Grammar for Students. Delhi, 1916.
• MacDonell, A. A.: A Sanskrit Grammar for Students. 3. izd. Oxford, 1927.
• Mayrhofer, M.: Sanskrit Grammatik mit sprachvergleichenden Erläuterungen. 3. izd. Berlin: de Gruyter, 1978 oz. novejše izdaje.
• Repanšek, L.: devaś ca va asuraś caspardhanta. Berilo vedske proze – Vedic Prose Reader. Ljubljana, 2017.
• Stiehl, U.: Sanskrit-Kompendium. 5. Izdaja. Heidelberg, 2011.
• Thumb, A., Hauschild R.: Handbuch des Sanskrit I–II, 3. izd. Heidelberg, 1959.
• Ziegler, S.: Klassisches Sanskrit. Wiesbaden, 2013.